Tijdens de duurzaamheidsconferentie van het IPBN vertelde speciale gast Barry Andrews, lid van het Europees Parlement, de aanwezigen dat Lissabon laat zien hoe een stad vooruitstrevend moet zijn als het gaat om groen worden en het halen van de agressieve klimaatdoelen van de Raad van de EU tegen 2030, vooral als het gaat om energie.

Volgens het Ireland Portugal Business Network ziet Andrews ook de maritieme agenda als iets waar Ierland en Portugal in de toekomst nauw aan zullen samenwerken.

Er zijn synergieën tussen Ierland en Portugal als het gaat om de oceanen en zeeën. Geoffrey Graham, moderator van het gesprek en lid van de IPBN, zei: "Er zijn blauwe oceaan agenda's in beide landen, evenals geïntegreerd maritiem beleid en gemeenschappelijk visserijbeleid ... en Portugal is ook gericht op de uitvoering." Graham vroeg Andrews of hij synergieën zag tussen Portugal en Ierland en een gedeelde investering in maritieme duurzaamheid en of hij deze lijn als een realiteit zag.

Nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU is, is Ierland volgens Andrews een beetje geïsoleerd komen te staan. Ierland zou op één lijn hebben gezeten met het VK over bepaalde kwesties, zoals justitie en binnenlandse zaken, belastingkwesties, financiële diensten, enz. Aangezien beide landen gewoonterecht hebben en buiten de Shenghen-zone vallen, hadden we volgens het parlementslid "ons huiswerk kunnen delen".

Andrews legde uit dat het geografisch isolement het Ierland ook moeilijk maakt omdat het met niemand fysiek of regionaal op één lijn ligt, zoals Portugal een mediterrane relatie heeft met landen als Malta. Ierland is evenmin in de buurt van de Noordse/Baltische of Frans-Duitse betrekkingen en moet dus op zoek naar minder voor de hand liggende manieren om zijn eigen banden aan te knopen. Het parlementslid zegt: "Ik denk dat we samen met Portugal kunnen werken aan de maritieme agenda. Toen Ierland erin slaagde permanent lid van de VN-Veiligheidsraad te worden, hebben we ons onder meer sterk gemaakt voor onze duurzaamheid op het gebied van oceanen, die vooral eilandstaten in de hele wereld aanspreekt... en ik verwacht dat Ierland en Portugal samen aan die agenda zullen werken."

Het Ireland Portugal Business Network benadrukt dat de doelstellingen van de Ierse maritieme agenda onder meer bestaan uit de bescherming van visbestanden, de instandhouding van ten minste 10 procent van de mariene kustgebieden voor wetenschappelijke doeleinden, de bescherming van de visserijrechten en de vermindering van allerlei vormen van mariene verontreiniging, met name door activiteiten op het land, waaronder de vervuiling van de zee door afval en nutriënten.