De prevalentie van psychiatrische stoornissen in Portugal is vrij hoog en wordt als de op één na hoogste van Europa beschouwd, bijna in dezelfde rangorde als Noord-Ierland, dat de eerste plaats inneemt.

Ondanks de statistieken en enkele recente acties wordt de geestelijke gezondheid nog steeds beschouwd als het "stiefkind" van het gezondheidsbeleid en het gebied waarop minder wordt geïnvesteerd.

Om deze situatie tegen te gaan, heeft de HPA Health Group zich ingezet voor dit type zorg, meer bepaald in de gespecialiseerde intramurale zorg. Het concept gaat verder dan een nieuwe innovatieve therapie en ontwikkelt een nieuwe filosofie van leven en welzijn in Clínica Particular SIIPEMOR in São Brás de Alportel.

Tegenwoordig is het zeldzaam dat iemand niet persoonlijk iemand kent die een of andere psychische stoornis of symptoom doormaakt of heeft doorgemaakt. De hoge prevalentie van psychische stoornissen, de beschikbaarheid van verhelderende informatie over de oorzaken ervan en de efficiëntie van de huidige therapieën hebben ertoe bijgedragen dat het vooroordeel over geestelijke gezondheid is verdwenen. Wanneer we ophouden te geloven dat een geestelijke stoornis synoniem is met psychologische "zwakte", valt dit vooroordeel uiteen. De waarheid is dat geestelijke gezondheid niet kiest voor geslacht, leeftijd, sociale of culturele status, of zelfs religie. Een geestelijke stoornis kan iedereen treffen, zelfs degenen met de hoogste cognitieve, sociale, emotionele en intelligentiequotiënten. Dit gebeurt omdat de etiologie zeer complex en multifactorieel is. Op dit moment zijn er geen klinische analyses die een geestelijke stoornis of de onderliggende chemische veranderingen kunnen aantonen.

Net als bij een organische of lichamelijke stoornis, zijn er meerdere factoren verbonden met psychiatrische stoornissen. In elk specifiek geval van de stoornis is er, wat de etiologie betreft, een variabele prevalentie tussen factoren die wij als biologisch aanduiden, zoals genetica, hormonale, inflammatoire, vasculaire kwesties, en psychologische factoren. Onder deze laatste verstaan we de specifieke manier waarop elke persoon dagelijkse situaties interpreteert, aanvoelt en handelt. Wanneer een situatie een negatieve emotionele impact op iemand heeft, beïnvloedt deze emotionele stress (gevoel van angst, schuld, pijn, frustratie, verdriet of schaamte) het neuro-biochemisch evenwicht. Dan, afhankelijk van de grootte van deze invloed en de biologische kwetsbaarheid van de persoon op dit niveau, kan de stoornis zich al dan niet manifesteren.

In onze eenheid voor intramurale geestelijke gezondheidszorg proberen we in de context van psychiatrische hospitalisatie de mogelijkheid te brengen dat het individu niet alleen herstelt van de symptomen (psychopathologie), waarvan de ernst vaak leidt tot hospitalisatie, maar ook om een dieper proces te beginnen, door zo snel mogelijk te "werken" aan de psychologische wortels van deze symptomen. Het meest vernieuwende aan dit project is de unieke manier waarop deze weg naar persoonlijke groei wordt voorgesteld en vergemakkelijkt, volgens de "geloven"-filosofie.

Wij behandelen gevallen van depressie en stress, zoals obsessieve-compulsieve stoornissen, posttraumatische stress, sociale fobieën, paniek, gegeneraliseerde angst en burn-outsyndroom. Wij ontvangen en werken met problemen van persoonlijkheid en gedrag, zoals impulsiviteit of automutilatie.

Wij geloven dat momenten van psychisch lijden voor ieder van ons unieke kansen zijn voor zelfbewustwording en persoonlijke groei. Pijn en lijden scheppen de voorwaarden die nodig zijn om ons in staat te stellen stil te staan en afstand te nemen van het ritme van ons dagelijks leven. Als zodanig nodigt dit punt van afstand ons uit om de problematische situaties die ons daarheen drijven te relativeren en om te observeren wat we denken en voelen over deze ervaringen. We zoeken naar begrip, een gevoel of betekenis voor wat we doormaken.

Ons therapeutisch programma begeleidt de patiënten op deze reis van zelfbewustzijn, van zichzelf en in het bijzonder van hun psychologische kwetsbaarheden, waardoor ze zich meer bewust worden van emotionele patronen, gedachten en gedragingen, die verantwoordelijk zijn voor hun lijden en hun psychologische symptomen. Tenslotte worden betere middelen aangeleerd, waardoor de individuen zich in staat kunnen stellen hun zwakheden te "bewerken".

We werken aan de zelfverantwoordelijkheid van elk individu, door middel van hun emotionele toestand en hun herstel, wat, naast veranderingen in hun geloof en overtuigingen, inhoudt dat ze nieuwe interne hulpbronnen leren vinden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op:
Email: callcenter@grupohpa.com
Telefoon
: 282 420 400