Tijdens de door de Verenigde Staten bijeengeroepen klimaattop van de wereldleiders zei Guterres dat de wereld "aan de rand van de afgrond" staat door de gevolgen van de klimaatverandering en dat de juiste stap een "wereldwijde coalitie voor nuluitstoot tot het midden van de eeuw omvat waarbij "elk land, elke regio, elke stad, elk bedrijf en elke industrie" betrokken is.

Het huidige decennium moet "een decennium van transformatie" zijn voor alle landen, te beginnen met "de grootste vervuilers", waarbij nationaal vastgestelde "nieuwe en ambitieuzere" bijdragen aan de opwarming van de aarde en "op elkaar afgestemd" beleid nodig zijn.

"De miljarden die we moeten terugvorderen van covid-19 zijn geld dat we lenen van toekomstige generaties en kunnen niet worden gekoppeld aan beleid dat hen bindt aan een schuldenberg", verdedigde hij.

Guterres herhaalde dat maatregelen nodig zijn zoals de toepassing van belastingen op emissies in plaats van op inkomsten, het stopzetten van voordelen voor de exploitatie van fossiele brandstoffen en de noodzaak om vóór de conferentie van de ondertekenende partijen van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken, die voor eind dit jaar in Glasgow is gepland, "concrete voorstellen te doen om de toegang tot financiering en technologie voor de meest kwetsbare landen te garanderen".

Net als de Amerikaanse president Joe Biden benadrukte ook Guterres dat met de overgang naar schone energie een economische kans in het verschiet ligt.