Deze informatie werd naar voren gebracht door de woordvoerster van de parlementaire leidersconferentie, de socialistische afgevaardigde Maria de Luz Rosinha, die journalisten toesprak in de Nationale Vergadering.

"De regering heeft aangekondigd dat zij vóór eind april het wetsontwerp zal indienen dat de veranderingen op strafrechtelijk gebied en in de strafrechtelijke procedures waarin de nationale strategie voor corruptiebestrijding voorziet, concretiseert", zei zij.

De afgevaardigde zei dat dit een zaak zal zijn waarvoor "een dag zal worden uitgetrokken die uitsluitend aan het onderwerp is gewijd" en dat "andere parlementaire fracties zeker hun initiatieven zullen toevoegen".