"We hebben het voorstel van de Raad van Bestuur van het bedrijf gepresenteerd en er is gestemd over een tegenvoorstel, dat nu zal worden gepresenteerd in een laatste poging tot overeenstemming. De werknemers hebben de vakbonden opdracht gegeven om, als er geen antwoord komt, in de tweede helft van mei met stakingsacties te beginnen", aldus Anabela Carvalheira, van FECTRANS - Federatie van transport- en communicatievakbonden.

De vakbondsleider zei dat de "salarisverhogingen en loopbaanontwikkeling" op het spel staan, naast de "onmiddellijke invulling van het operationele kader en de loopbaanontwikkeling".

Anabela Carvalheira weigerde commentaar te geven op de vraag of de Raad van Bestuur al dan niet bereid is in te gaan op het tegenvoorstel van de werknemers, maar verwees daarbij naar het belang van de grootstedelijke werknemers tijdens de pandemie en merkte op dat zij "de waarborgers van de mobiliteit van de stad" zijn.

"Deze werknemers moeten worden erkend", benadrukte zij.