De situatie zou zijn ontstaan doordat verschillende vluchten met korte tussenpozen van elkaar op Humberto Delgado zijn geland. De rijen groeiden toen de ambtenaren controles uitvoerden op bevestigde aanvullende documentatie. Het ging onder meer om geldige Covid PCR-tests en een reisformulier dat veel passagiers niet hadden ingevuld voordat zij zich naar de paspoortbalie begaven, zoals volgens de huidige noodtoestandvoorschriften vereist is.