De noodtoestand, die half januari werd afgekondigd om het hoofd te bieden aan wat toen 's werelds ergste toename van het aantal besmettingen was, stelde de regering in staat harde maatregelen op te leggen om de rechten en vrijheden van de mensen op te schorten.

Portugal gaat nu over op de "alarmtoestand", waardoor de regering nog steeds enkele maatregelen kan opleggen om het risico van besmetting te beperken, maar de regels die zij kan opleggen zijn beperkter en moeten worden gerechtvaardigd.