De groep heeft zich naar verluidt "op frauduleuze wijze rustieke en stedelijke eigendommen van hun rechtmatige eigenaars toegeëigend door zich op onrechtmatige wijze te beroepen op het wettelijk statuut van de verkrijgende verjaring".

Er werden twee dozijn huiszoekingen verricht, alsook een huiszoeking bij een notariskantoor in de Algarve, waarbij 12 eigendommen in beslag werden genomen.