"Dit betekent dat de maatregelen die de regionale regering nu heeft genomen, in navolging van de regeringsraad, juridisch niet gebaseerd zijn op het decreet inzake de noodtoestand van de president van de Republiek, zoals tot nu toe gebeurde, maar op andere juridische besluiten, op het niveau van de civiele bescherming en de volksgezondheid, die een restrictieve interventie van rechten mogelijk maken", zei Clélio Meneses op een persconferentie in Angra do Heroísmo.

Het eiland São Miguel blijft onderworpen aan de maatregelen van hoog risico van overdracht en zal daarom overgaan naar de situatie van openbare ramp, volgens de wettelijke regeling van het systeem van civiele bescherming van de Azoren, en de overige eilanden blijven een zeer laag risico houden en blijven in een situatie van alarm (het laagste van drie niveaus).

Restaurants en cafés op het eiland Sao Miguel blijven daarom gesloten, terwijl het verkeer op de openbare weg door de week tussen 20.00 uur plaatselijke tijd (21.00 uur Lissabon-tijd) en 05.00 uur (06.00 uur Lissabon-tijd) en in het weekend tussen 15.00 uur (16.00 uur Lissabon-tijd) en 05.00 uur (06.00 uur Lissabon-tijd) verboden is, naast andere maatregelen.

De enige veranderingen die voor volgende week zijn gepland, zijn de hervatting van het klassikale onderwijs in het eerste en tweede leerjaar en in vakken waarvoor nationale examens worden afgelegd in het elfde en twaalfde leerjaar op het eiland São Miguel.

De noodtoestand loopt af op vrijdag 30 april en het zal niet langer verplicht zijn zich te laten testen op het nieuwe coronavirus vóór het vertrek naar de Azoren of bij het vertrek van São Miguel naar een ander eiland, maar wel bij aankomst.

Volgens Clélio Meneses ondersteunen de wettelijke regeling van het systeem voor civiele bescherming van de Azoren, de basiswet inzake gezondheid en de wettelijke regeling van de volksgezondheidsautoriteit de genomen maatregelen, maar de uitvoerende macht van de Azoren bereidt reeds een wetsontwerp voor om deze bevoegdheden te verduidelijken.

"Als er een gezondheidswet komt van de Assemblee van de Republiek, waarin de middelen voor interventie en beperking van rechten worden vastgelegd, kan dit alles duidelijker worden. Als deze gezondheidswet niet van de republiek komt, bereidt de regionale regering een wetsontwerp voor om in te dienen bij de wetgevende vergadering van de autonome regio Azoren, met een verzoek om af te zien van behandeling in commissie en urgentie," zei hij.

De regionale gezondheidssecretaris, die ook jurist is, gaf toe dat er "juridische argumenten kunnen zijn over de ene of de andere situatie", maar was van mening dat de bestaande wetgeving de bestaande maatregelen ondersteunt.

"Zo bepaalt artikel 12 van het Wettelijk Regime van de Civiele Bescherming, in zijn nummer 2, paragraaf b, dat de afkondiging van een openbare ramp de vaststelling kan bepalen, om redenen van veiligheid van de mensen of van operaties, van grenzen of beperkingen aan het verkeer of het verblijf van mensen", wees hij erop.

De wettelijke regeling van de gezondheidsautoriteit bepaalt volgens Clélio Meneses dat de gezondheidsautoriteit "gezondheidsonderzoek en epidemiologisch toezicht kan bevorderen", "het gezondheidsniveau van bevolkingscentra, diensten, inrichtingen en plaatsen van openbaar nut kan controleren" en "de nodige corrigerende maatregelen voor de bescherming van de volksgezondheid kan vaststellen".

Zij kan ook, zo voegde hij eraan toe, "de schorsing van activiteiten of de sluiting van diensten, inrichtingen en plaatsen bevelen", "gezondheidstoezicht uitoefenen aan de grenzen" en "de schorsing van werkzaamheden en de sluiting van gebouwen bepalen".