"De crisis van Covid-19 heeft de sector onder zware economische druk gezet en heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor het midden- en kleinbedrijf, dat de grote meerderheid uitmaakt van de bedrijven die in het toerisme actief zijn, en daarom moeten wij onverwijld optreden om de nodige financiële steun te verlenen om het gebrek aan liquiditeit van veel toeristische bedrijven te verlichten, groot verlies van banen te voorkomen en de sector uit de recessie te helpen," aldus Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken.

In haar toespraak namens het Portugese voorzitterschap van de Raad in een debat over "Redding van het zomerseizoen voor toeristen - EU-steun voor de hotelsector", tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel, merkte zij op dat de discussie "op het juiste moment" kwam, aangezien het "een kritiek moment is om beslissende actie te ondernemen ten gunste van het toerisme, net voor de start van het zomerseizoen in Europa.

"We moeten er rekening mee houden dat het voor het ecosysteem van het toerisme langer zal duren om de crisis te boven te komen dan voor andere sectoren, aangezien een groot aantal bedrijven - zoals ik al zei, vooral kleine en middelgrote ondernemingen - niet voorbereid waren", voegde Ana Paula Zacarias eraan toe.

Om dit herstel mogelijk te maken, drong de staatssecretaris er ook bij de Europese assemblee op aan om vooruitgang te boeken met de creatie van het digitale laissez-passer dat herstel, testen of vaccinatie tegen covid-19 bewijst, een dag voordat de Europarlementariërs het voorstel van de Europese Commissie voor het digitale groene certificaat bespreken, een stap waarna de gesprekken met de lidstaten beginnen.

"Het Europees Parlement heeft een belangrijke rol te spelen bij de goedkeuring, samen met de Raad, van de verordening betreffende het digitale groene certificaat om het vrije verkeer van reizigers binnen de EU te vergemakkelijken, zo snel mogelijk en in veilige omstandigheden", aldus Ana Paula Zacarias.

In het geding is het wetgevingsvoorstel dat de uitvoerende macht van de EU medio maart heeft ingediend betreffende de invoering van een tweetalig document met QR-code dat in juni in werking moet treden om de hervatting van het vrije verkeer binnen de EU in de zomer mogelijk te maken.

Medio april hebben de EU-lidstaten hun goedkeuring gehecht aan een mandaat voor het Portugese voorzitterschap van de Raad om met het Europees Parlement over het voorstel te onderhandelen.

Op donderdag 29 april zal de Europese assemblee moeten stemmen en haar onderhandelingspositie moeten bepalen, waarna de interinstitutionele onderhandelingen kunnen beginnen.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit certificaat, indien het naar behoren wordt voorzien van de nodige garanties inzake non-discriminatie en bescherming van persoonsgegevens, in hoge mate zal bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel," zei zij.

Wat reisbeperkingen betreft, verdedigde de staatssecretaris een "gecoördineerde aanpak van reisbeperkingen binnen de EU en ten aanzien van derde landen".

Even cruciaal voor het herstel van het toerisme is volgens Ana Paula Zacarias de verwezenlijking van "snelle vooruitgang bij het omkeren van de epidemiologische situatie en het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus, door het vaccinatieproces te versnellen.

"Dit vereist dat de productiecapaciteit van vaccins wordt verhoogd en dat ervoor wordt gezorgd dat zij in alle lidstaten beschikbaar zijn, wat zal resulteren in een snellere hervatting van een veilige mobiliteit in heel Europa," vertelde zij de leden van het Europees Parlement.

De toerisme- en reissector zijn goed voor ongeveer 10 procent van het Europese BBP.