Daags nadat het Europees Parlement de overeenkomst tot vaststelling van het nieuwe kader voor de betrekkingen tussen de 27 en het VK na de "Brexit" definitief had goedgekeurd, heeft de Raad op 29 april de laatste formele stap gezet naar de ratificatie van de tekst aan Europese zijde door het besluit goed te keuren.

"Vandaag openen wij een nieuw hoofdstuk in onze betrekkingen met het VK. De sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst zal rechtszekerheid geven aan de nieuwe betrekkingen tussen de EU en het VK, in het belang van de burgers en het bedrijfsleven aan beide zijden van het kanaal. Wij waarderen het VK als een goede buur, een oude bondgenoot en een belangrijke partner", aldus Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken, namens de Raad van de EU.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst waarover het Verenigd Koninkrijk en de EU na de Brexit-onderhandelingen overeenstemming hebben bereikt, is op 24 december 2020 gesloten en op 1 januari voorlopig van toepassing geworden, met als uiterste datum komende vrijdag, 30 april, voor de voltooiing van de juridisch-taalkundige evaluatie en de goedkeuring door het Europees Parlement, die deze week zijn beslag heeft gekregen tijdens de plenaire zitting die in hybride vorm vanuit Brussel plaatsvond.

Tijdens een stemming op 27 april, waarvan de uitslag pas op 28 april bekend werd gemaakt omdat het tellen van de stemmen op afstand meer tijd in beslag neemt, werd de overeenkomst goedgekeurd met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen, waarmee een einde kwam aan het lange proces van scheiding tussen de EU en Londen.

Premier António Costa verklaarde op 29 april dat het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie er trots op is met de goedkeuring van de overeenkomst tijdens "zijn" termijn van zes maanden te hebben bijgedragen tot het bestaan van een sterk partnerschap met het VK.

"Met de goedkeuring vandaag door het Europees Parlement van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt een nieuw hoofdstuk geopend in de bilaterale betrekkingen," schreef António Costa in een bericht dat hij op zijn persoonlijke account op het sociale netwerk Twitter plaatste.

In dezelfde boodschap benadrukte de leider van de uitvoerende macht dat het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie "er trots op is bij te dragen aan de ontwikkeling van een sterk partnerschap met dit buurland, vriend, bondgenoot en belangrijke partner".