"Het land werd zich ervan bewust dat de Nationale Commissie voor gegevensbescherming een resolutie heeft uitgevaardigd gericht aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), opdat deze entiteit elke overdracht van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten van Amerika of aan derde landen in het kader van de volkstelling van 2021 opschort", begint verklaring die naar het agentschap Lusa is gestuurd.

Na deze resolutie, volgens BE, zal INE "het contract hebben opgeschort dat zij had gesloten met de Noord-Amerikaanse onderneming Cloudfare voor de levering van prestaties en beveiligingsdiensten voor de gegevens verkregen in de onderzoeken in kwestie".

"Indien deze situatie wordt bevestigd, heeft zij een onmiskenbare ernst, aangezien, zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Schmers II heeft vastgesteld, een dergelijke toegang een onevenredige aantasting van de grondrechten van de betrokkenen vormt", veroordeelt BE.

De partij stelt dat "de entiteit die verantwoordelijk is voor de volkstelling van 2021 dringend opheldering moet verschaffen, zodat het vertrouwen van de burgers snel kan worden hersteld".

Juist daarom vraagt BE om de voorzitter van de raad van bestuur van INE dringend te horen in de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen "om de nodige opheldering te verschaffen over deze situatie".