In een verklaring stelt het Internationaal Iberisch Laboratorium voor Nanotechnologie (INL) dat "het meest zichtbare gezicht" van het initiatief de bouw zal zijn van een levend laboratorium, in het centrum van Braga, met de steun van de gemeente, om te demonstreren hoe de batterijen van doorslaggevend belang zullen zijn in de elektriciteitsnetten van de nabije toekomst.

Tot juni 2023 zullen de partners van "2030 Batteries" samenwerken om technologieën te creëren op basis van onderzoekslijnen die zich in verschillende stadia van rijpheid bevinden, teneinde de manier te veranderen waarop energie wordt geproduceerd, opgeslagen en beheerd.

Raul Cunha, van het zonne-energiebedrijf DST, dat het project leidt, onderstreept in de verklaring dat "het huidige ontwikkelingsmodel, gebaseerd op intensief fossiel energieverbruik, in combinatie met de territoriale dynamiek die ertoe neigt de meerderheid van de bevolking in stedelijke gebieden te concentreren, belangrijke energie-uitdagingen met zich meebrengt voor de ontwikkeling van de steden van de toekomst".

"Nu de wereldbevolking steeds meer verstedelijkt, waarbij meer dan de helft (55%) van de wereldbevolking momenteel in steden woont en dit percentage in 2050 naar verwachting zal zijn gestegen tot 68%, is het koolstofvrij maken van steden een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen de klimaatverandering", voegt hij hieraan toe.