Het aantal huwelijken in 2020 werd geregistreerd op 18.902, 14.370 minder dan in het voorgaande jaar, wat neerkomt op een daling van 43,2 procent, volgens de INE, die de vermindering toeschreef aan maatregelen die werden uitgevaardigd vanwege de Covid-19 pandemie.

"In de afgelopen tien jaar lag het aantal huwelijken altijd boven de 30.000 en sinds het begin van de registraties is er nog nooit zo'n lage waarde geweest," zei de INE, die dit ongekende aantal toeschreef aan de "afkondiging van de eerste noodtoestand in het land op 18 maart, 2020, en de pandemische inperkingsmaatregelen".

Ondertussen is het aantal geboorten in 2020 ook gedaald ten opzichte van 2019 en is het aantal sterfgevallen in Portugal gestegen, waardoor het negatieve natuurlijke evenwicht voor het 12e achtereenvolgende jaar is verslechterd.

Het INE onthulde dat in 2020 84.426 kinderen zijn geboren uit moeders die in Portugal wonen, 2.153 minder kinderen dan in 2019, wat een daling van 2,5 procent betekende. Wat het sterftecijfer betreft, stierven in 2020 123.358 inwoners, 11.565 meer dan in het voorgaande jaar, wat een stijging van 10,3 procent betekent. Dit vertaalt zich in een "sterke verslechtering van het natuurlijk evenwicht" (het verschil tussen de twee), dat van -25.214 naar -38.932 ging.