"We roepen degenen die in aanmerking komen en nog geen verblijfsstatus hebben aangevraagd op om dat zo snel mogelijk te doen, anders kunnen zij op 1 juli in een onrechtmatige situatie in het land terechtkomen en mogelijk worden blootgesteld aan een vijandige omgeving", zei Pucarinho bij de opening van een briefing via Facebook.

Op 30 juni verstrijkt de termijn voor de EU-settlementregeling die als onderdeel van de terugtrekking van het VK uit de EU werd geopend en waardoor Europeanen hun rechten om in het VK te wonen, werken of studeren kunnen behouden.

Een "vijandige omgeving", legde de diplomaat uit, betekent het verlies van toegang tot openbare gezondheidsdiensten, sociale uitkeringen en andere vormen van overheidssteun of -diensten.

"Alle Portugezen die zich in het VK hebben gevestigd en hier willen blijven wonen en niet tegelijkertijd Brits zijn, moeten vóór 30 juni de status van ingezetene verkrijgen of ten minste een aanvraag daartoe indienen", waarschuwde Cristina Pucarinho.

Volgens de Portugese regering hebben Portugese onderdanen op 31 maart reeds 375.000 aanvragen ingediend, een cijfer dat hoger ligt dan het aantal nationale onderdanen met een Brits adres op hun burgerkaart.

Hoewel de meerderheid dit reeds heeft gedaan, waarschuwde de consul er echter voor dat iedereen, zoals minderjarigen of pasgeboren of geadopteerde kinderen, de verblijfsstatus moet verkrijgen.

"Wij kennen gezinnen waarvan de ouders de status hebben verkregen, maar nog geen status voor hun kinderen hebben aangevraagd. Zij moeten dat doen", benadrukte zij.

Het systeem staat ook open voor afhankelijke directe familieleden, zoals ouders of kleinkinderen, die zich buiten het VK bevinden, of familieleden van buiten de EU.

De informatiebijeenkomst, die werd georganiseerd door de consulaten-generaal van Portugal in Londen en Manchester, in samenwerking met de delegatie van de Europese Unie, werd geleid door advocaat Chris Desira, specialist op het gebied van immigratie.

De advocaat ging indirect in op de belangrijkste kwestie die in de opmerkingen aan de orde werd gesteld, namelijk de moeilijkheid om op de consulaten bijstand te krijgen en de burgerkaart of het paspoort te vernieuwen of kinderen in te schrijven voor documenten.

De advocaat herhaalde dat het belangrijk is dat alle Portugezen, zelfs die met verlopen identificatiedocumenten, zich vóór 30 juni aanmelden.

"Je moet proberen een geldig document te krijgen, maar als je het niet op tijd kunt krijgen, wacht dan niet, zorg ervoor dat je het voor de deadline aanvraagt. Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen met een verlopen document door een papieren formulier aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken", legde hij uit.

Hij waarschuwde ook dat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die vanwege de Covid-19-pandemie langer dan zes maanden buiten het Verenigd Koninkrijk zijn geweest en pas in 2021 terugkeren, hun langdurige afwezigheid zullen moeten verklaren en met een ingewikkelde procedure te maken zullen krijgen.