Op het eerste gezicht is dit welkom nieuws voor Britse expats die lang campagne hebben gevoerd tegen een stuk wetgeving uit 2002, waarin staat dat alleen niet-ingezetenen die minder dan 15 jaar in het buitenland hebben gewoond, mogen stemmen bij dergelijke verkiezingen.
Het is begrijpelijk dat de frustraties hierover des te meer werden aangewakkerd tijdens het referendum van 2016, toen expats die al lang in het buitenland wonen geen stemrecht hadden in wat een van de meest invloedrijke politieke verschuivingen van een generatie zou worden en een verkiezing die ongetwijfeld gevolgen zou hebben voor hun toekomst als ze in het buitenland wonen.

Op het eerste gezicht is dit bemoedigend nieuws voor veel Britse expats, maar deze wetswijziging brengt een aanzienlijke belastingverplichting met zich mee; met bijzondere bezorgdheid over de gevolgen voor de successierechten en wat dit betekent voor expats die zijn geëmigreerd om dergelijke financiële verplichtingen te verminderen.

Een schijnbaar natuurlijk, verzachtend gevolg in deze omstandigheden voor iemand die aan dit profiel voldoet, is om van woonplaats te veranderen en alle banden met het VK te verbreken om de belastingimplicaties te vermijden die gepaard gaan met stemrecht.
Deze beslissing moet zeer zorgvuldig worden overwogen. Velen geloven dat zij nooit meer naar het VK zullen terugkeren zodra zij in een nieuw land banden en, wat nog belangrijker is, een verblijfplaats hebben gevonden. Als gevolg daarvan beginnen de banden met het VK af te brokkelen en te verzwakken.

Ondanks een alomtegenwoordige mentaliteit onder expats dat hun nieuw gevonden locaties permanent zullen zijn, werken financiële adviseurs nauw samen met cliënten in elke fase van hun leven en maar al te vaak keren deze geëxpatrieerde cliënten later in hun leven terug naar het Verenigd Koninkrijk, ondanks elk initiatief om in het buitenland te blijven; voornemens die soms al tientallen jaren eerder zijn genomen.

Er kunnen vele katalysatoren zijn voor deze stapsgewijze verandering van intentie, zoals de noodzaak om een ziek familielid te verzorgen, dichter bij kleinkinderen te gaan wonen of de allesoverheersende aantrekkingskracht van onbeperkte toegang tot de NHS. Evenzo kan het verlies van een echtgenoot voor een expat leiden tot een aanzienlijke ontgoocheling over het leven in het buitenland en de aanzet geven tot een verhuizing terug naar de vertrouwde omgeving van het Verenigd Koninkrijk.

Het recht om dit stemrecht te behouden brengt een complexe fiscale afweging met zich mee die diepgaand inzicht en professionele expertise vereist. Met een dergelijke beslissing moet rekening worden gehouden in de financiële langetermijnplanning van expats.

De IHT gevolgen kan vergaande invloed hebben en expats moeten hun relatie met het Verenigd Koninkrijk analyseren; inderdaad, het zekere voor het onzekere nemen alvorens een overhaast besluit te nemen om de banden met het Verenigd Koninkrijk helemaal te verbreken.

John Westwood,
Oprichter & Group Managing Director,
Blacktower Financial Management

John heeft meer dan dertig jaar ervaring in de financiële dienstensector. Voor hij in 1986 Blacktower oprichtte, werkte John voor Schroder Financial Management en werd hij een van hun belangrijkste adviseurs in Londen. Hij is verantwoordelijk voor het leiden van de Blacktower Groep op de internationale markt. In 2010 richtte John Nexus Global IFA Network op met als doel een uitgebreid licentie-, compliance- en ondersteuningsnetwerk aan te bieden aan andere IFA-organisaties die diensten willen inpassen in heel Europa en daarbuiten. Naast John's taken als Managing Director van de Blacktower Group, blijft hij advies verlenen aan vele vermogende klanten binnen Europa en de internationale markten.


Blacktower verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

Deze mededeling is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.