Zodra er sprake was van een wedloop om als eerste bedrijf een vaccin tegen Covid 19 te produceren, gingen er alarmbellen bij mij rinkelen, en toen het eerste vaccin in minder dan acht maanden op de markt werd gebracht, besloot ik het niet te accepteren. Ik ben niet per se tegen vaccins, maar ik ben niet bereid om een chemisch geproduceerd "boodschapper-RNA" in mijn lichaam te laten injecteren, dat alleen officieel als experimenteel is toegelaten en waarvoor alle betrokken bedrijven een wettelijke vrijwaring hebben geëist. In het verleden is een vaccin, wil het als veilig voor algemeen gebruik worden bestempeld, gedurende twee tot tien jaar aan strenge langetermijntests onderworpen.

Niet alleen is het onmogelijk de herkomst van de vaccins vast te stellen, waarbij apen en delen van geaborteerde baby's en wie weet wat nog meer bij de fabricage worden gebruikt, maar ook weet niemand hoe lang de vaccins bescherming zullen bieden, of zij doeltreffend zullen zijn tegen nieuwe stammen en welke langetermijneffecten zij op het lichaam kunnen hebben.

Ik heb gekeken en geluisterd naar de meest zinnige uitleg die op niet provocerende wijze door een Australische, Dr. Sherri Tenpenny, werd gegeven en die zelfs voor mij als leek begrijpelijk was. Het blijkt dat de proteïnepiek die de immuunreactie op gang brengt en de nodige anti-lichaampjes produceert, niet in staat is zich te richten op specifieke cellen en dus andere cellen kan aantasten of beschadigen die niet zijn aangetast. Toen ik Dr. Tenpenny opnieuw ging beluisteren om te helpen bij het schrijven van deze brief, had YouTube de video verwijderd. Waarom?

Het lijkt oké voor iedereen om het gebruik van het vaccin te promoten, maar niet voor iemand anders om mogelijke gevaren of slechte effecten te belichten.

En waarom worden sommigen onder druk gezet om het vaccin te accepteren onder de dreiging dat ze hun baan verliezen, geen toegang krijgen tot bepaalde organisaties of niet naar een ander land kunnen reizen omdat regeringen proberen zogenaamde "groene" paspoorten in te voeren? Moet mij de toegang tot mijn eigen land worden geweigerd om mijn eigen familie te bezoeken omdat ik niet tegen covid ben ingeënt? Ik ben graag bereid een covid-test te ondergaan - zou dat niet voldoende moeten zijn?

Het lijkt erop dat degenen die het meest profiteren van het gebruik van de vaccins, de bedrijven zijn die ze produceren.

Lois Herrington, Luz/Lagos.