Tussen 5 en 18 april zijn in Portugal 3940 mensen overleden. Tussen 5 en 11 april stierven 33 mensen met covid-19 en tussen 12 en 18 april stierven 28 mensen aan het virus.

Covid-19 was verantwoordelijk voor respectievelijk 1,7% en 1,4% van de sterfgevallen in die weken, aldus het INE, dat erop wees dat het totale aantal sterfgevallen onder het gemiddelde van de laatste vijf jaar blijft.

Het aantal aan de ziekte toegeschreven sterfgevallen is blijven dalen sinds de piek die werd bereikt in de week van 25 tot 31 januari, toen er 2.036 sterfgevallen waren van mensen met covid-19.

Wat de sterfte-indicatoren betreft, meldt het INE dat 68,8% van het totale aantal sterfgevallen in de geanalyseerde periode betrekking had op mensen van 75 jaar of ouder.

Ten opzichte van het gemiddelde voor dezelfde periode van 2015 tot 2019 daalde het aantal sterfgevallen dit jaar voor alle leeftijdsgroepen, behalve in de groep van 65 tot 69, waar het met 12,2% steeg.

De grootste daling van het sterftecijfer was te zien in de groep tussen 85 en 89 jaar, waarin 16,6% minder stierf dan het gemiddelde van 2015 tot 2019.

Van het totale aantal sterfgevallen in deze twee weken vond 62,6% plaats in ziekenhuizen, waren 2.000 mannen en 1940 vrouwen.

De meeste sterfgevallen (81,2%) deden zich voor in het grootstedelijk gebied Lissabon, Noord en Centrum.