De gegevens over de beschikbaarheid van water in de stuwmeren verschilden op 30 april niet veel van die van eind maart, met 32 stuwmeren die meer dan 80% van hun capaciteit hadden en dezelfde vier die minder dan 40% hadden.

De toename van de opslagniveaus in de reservoirs van de oostelijke Algarve (Odeleite en Beliche) is weliswaar aanzienlijk, maar heeft nog niet het historisch gemiddelde niveau van april bereikt.