"We mogen niet willen dat maatregelen die in het leven zijn geroepen om tijdelijk te zijn, in de toekomst blijven bestaan", zei de gouverneur van de Bank van Portugal bij de presentatie van het Economisch Bulletin van mei, waarin de BdP een analyse maakt van de economie in 2020.

Dit is het geval, zei hij, voor maatregelen zoals vereenvoudigde ontslagen of gegarandeerde kredietlijnen.

Het permanent maken van tijdelijke maatregelen is overigens een van de risico's die de Bank van Portugal heeft geïdentificeerd naar aanleiding van de huidige crisis die is veroorzaakt door de Covid-19-pandemie, waaraan zij twee andere heeft toegevoegd: sociale ongelijkheid en het ontstaan van druk op het financiële systeem.