Anacom heeft de verlenging goedgekeurd van de DUF tot april 2033 in de 900 MHz- en 1.800 MHz-banden die zijn toegewezen aan Meo (Altice Portugal) en Vodafone Portugal.

"Deze verlenging van de gebruiksrechten van de frequenties gaat gepaard met het opleggen van bijkomende verplichtingen inzake de dekking van 100 parochies met een lage bevolkingsdichtheid, waar deze providers een mobiele breedbanddienst met een snelheid van 100 Mbps zullen moeten aanbieden, die minstens 90 procent van de bevolking dekt", zegt de regulator in een verklaring.

De entiteit benadrukt dat aangezien "de investeringen van de exploitanten niet in gelijke mate ten goede zijn gekomen aan de verschillende gebieden van het land, het van essentieel belang wordt geacht om de dekkingsdoelstellingen voor gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid te handhaven".

De regulator onder leiding van João Cadete de Matos legt uit dat "aangezien een reeks parochies met een lage bevolkingsdichtheid al zijn opgenomen in de verplichtingen van de 5G-veilingverordening, de 100 parochies met een lagere bevolkingsdichtheid die niet in die verordening zijn opgenomen, nu zijn geïdentificeerd".

Van deze 100 parochies zal MEO "er 56 moeten bestrijken en Vodafone 44", aldus de regulator, die uitlegt dat het verschil in aantal "verband houdt met de hoeveelheid spectrum die aan elk van deze operatoren is toegewezen".

Dit besluit wordt nu onderworpen aan een voorafgaande hoorzitting en een openbare raadpleging gedurende een periode van 20 werkdagen.

Volgens Anacom "waarborgt dit besluit de regelgevingsdoelstellingen die Anacom moet nastreven, namelijk een effectief en efficiënt gebruik van het spectrum waarborgen, de concurrentie op de retailmarkten bevorderen, investeringen aanmoedigen en verstoringen van de continuïteit van de verstrekking van communicatiediensten voorkomen".

De regelgever "is van mening dat het verbinden van nieuwe verplichtingen aan de gebruiksrechten van frequenties een belangrijk mechanisme is om de vastgestelde tekortkomingen inzake dekking en capaciteit van mobiele netwerken te verzachten en weg te werken en zo de economische en sociale cohesie op het nationale grondgebied te bevorderen".