De wet is het resultaat van de projecten van de Ecologische Partij "Os Verdes"(PEV) en Bloco de Esquerda (BE) en brengt een wijziging aan in de zogenaamde wettelijke regeling van de algemene contractuele clausules, die van toepassing is op contracten, van verzekeringen tot communicatie, tot gas en elektriciteit, en van water tot sportscholen.

De PS heeft zich van stemming onthouden en de CDS heeft tegen de wet gestemd. De PSD, BE, PCP, PAN, PEV, Chega, het Liberaal Initiatief en de twee niet-geregistreerde afgevaardigden Joacine Katar Moreira (ex-Livre) en Cristina Rodrigues (ex-PAN) stemden voor.

In haar project beweerde BE dat "de tekst van de clausule" vaak "buitensporig ingewikkeld is, zodanig dat hij moeilijk te lezen en te begrijpen is", waarbij nog "het gebruik van kleine lettertjes" komt die "het lezen bemoeilijken".

De PEV stelt dat "clausules die in zo'n klein lettertype zijn afgedrukt dat het bijna onmogelijk is ze te lezen" er uiteindelijk toe leiden dat de consument niet begrijpt "wat hij ondertekent".

De wet voorziet ook in de oprichting van een "administratief systeem voor de controle en preventie van oneerlijke bedingen".