In een verklaring zei het ministerie van Milieu en Klimaatactie dat de "Biobairros - da terra à terra"-mededeling een maximale toewijzing van 500 000 euro heeft, met een cofinanciering van 85 procent tot een maximumwaarde van 31.250 euro per aanvraag.

"Om de economie echt circulair te maken, is bij wetswijzigingen de verplichting vastgesteld om ervoor te zorgen dat bioafval tegen 31 december 2023 aan de bron wordt gescheiden en gerecycled, en om hoogwaardige recycling mogelijk te maken en het gebruik van hoogwaardige secundaire grondstoffen te stimuleren", aldus het ministerie van Milieu.

Volgens het ministerie van Milieu en Klimaatactie moedigt het Milieufonds in de in Diário da República gepubliceerde mededeling gemeenten aan om doeltreffender recycling te bevorderen en de vermindering van afvalverwijdering op stortplaatsen te versterken.

"De aankondiging 'Biobairros - da terra à terra' heeft tot doel bio-afval af te leiden van stortplaatsen in gemeenten die veel ongedifferentieerde inzameling hebben, door middel van scheiding en recycling aan de bron," benadrukt het ministerie van Milieu, erop wijzend dat "het afvalbeleid is geëvolueerd in de richting van duurzaam beheer van materialen, om de kwaliteit van het milieu te beschermen, te behouden en te verbeteren en de beginselen van de circulaire economie te bevorderen."

Het ministerie geeft aan dat de oplossingen die moeten worden toegepast om scheiding aan de bron te garanderen, als doelstellingen moeten hebben het gebruik van bioafval dat door de producent zelf wordt geproduceerd (thuiscompostering) en de lokale beschikbaarheid van een netwerk aan de bron om bioafval te ontvangen en de compost te distribueren (gemeenschapscompostering, gedecentraliseerde biocompostering).

"De begunstigden van deze aankondiging, die bestemd is voor alle regio's van continentaal Portugal, zijn de gemeenten, de beheersentiteiten van stedelijke afvalbeheersystemen die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van ongedifferentieerde inzameling of selectieve inzameling van bioafval, of de beheersentiteiten van intergemeentelijke afvalbeheersystemen waaraan de gemeenten deze verantwoordelijkheid hebben gedelegeerd", zo wordt eraan toegevoegd.

Aanvragen kunnen tot 17 juni 23.59 uur worden ingediend op de website van het Milieufonds, op de pagina die is gewijd aan de oproep "Biobairros - da terra à terra"(https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/residuos-e-economia-circular/biobairros-da-terra-a-terra-.aspx).