De laatste jaren is de consument op zoek gegaan naar duurzamer gedrag en is hij zich dat ook gaan aanmeten. "Deze ommekeer is noodzakelijk geworden en is ook iets geworden waar de consument om vraagt, want consumptie ligt aan de basis van alles", aldus Susana Correia, juridisch adviseur bij Deco Algarve, in een interview met The Portugal News.

In feite gaan consumptie en duurzaamheid om twee belangrijke redenen hand in hand. Ten eerste kan duurzamer gedrag leiden tot grotere besparingen. Anderzijds hebben consumptie en de manier waarop burgers kopen uiteindelijk een impact op het milieu wat betreft de hulpbronnen die nodig zijn voor de productie van deze goederen en later wat nodig is om er een einde aan te maken.

2018 en 2019 was het keerpunt voor het grote publiek, aldus DECO Algarve. "Het project 'Plástico a Mais' (te veel plastic) was een uiting van het ongenoegen van de consumenten over het mee naar huis nemen van plastic verpakkingen die zij overbodig vonden, toen werd het belangrijk om de consumenten een stem te geven om hun ervaringen en voorbeelden te delen, ook contact op te nemen met bedrijven om hen te mobiliseren en te sensibiliseren om ook duurzamere maatregelen te nemen, omdat de consumenten er ook om vragen", legt Susana Correia uit.

Bewustmakingsinitiatieven

Daarom heeft Deco in de loop der jaren veel bewustmakingsprojecten uitgevoerd op het gebied van recycling, efficiënt gebruik van energie en waterverspilling.

Op dit moment zijn er, naast 'Plástico a Mais', meer campagnes die door Deco worden gepromoot (kijk op de website: https: //deco.pt/informacao-ao-consumidor/), op verschillende gebieden waaronder natuurlijk het thema van dit artikel - milieuduurzaamheid. Harp, Step, ACT4ECO, E-compras com direitos (online winkelen met rechten), Fatura Amiga (vriendelijke factuur), Direitos na saúde (gezondheidsrechten) en TANE KONSUMIDOR zijn campagnes waarover u meer te weten kunt komen.

ACT4ECO bijvoorbeeld is een platform dat de consument in staat stelt te leren hoe hij de energie-efficiëntie van zijn huis kan verbeteren. Het is twee in één, want ondanks een initiële investering zullen deze acties niet alleen de aarde redden, maar op lange termijn ook een besparing op de elektriciteitsfactuur opleveren.

Een ander voorbeeld is de vriendelijke factuur, waarvan het motto ook is "wij besparen energie en redden de planeet", dit is een instrument waar je leert om elektriciteitsrekeningen te begrijpen, voor een efficiënter energieverbruik en dus lagere rekeningen aan het eind van de maand.

Energie-efficiëntie

"Deze werken en projecten zijn in 2007 en 2008 van start gegaan. Eén van de eerste projecten die op nationaal niveau door DECO werd uitgevoerd was een project genaamd - Brigadas de Carbono dat bestond uit teams om zowel thuis als op scholen de problematiek van het energieverbruik te verduidelijken, door dingen uit te leggen over hoe we het verbruik thuis kunnen verlagen", aldus Sandra Rodrigues, verantwoordelijk voor het Projecten en Innovatiebureau van DECO Algarve.

Er zijn eenvoudige dingen die zo'n verschil kunnen maken, zoals de kleur die we in onze huizen gebruiken om meer licht te krijgen: "Als we een kamer hebben met weinig licht en we gebruiken bijvoorbeeld donkere verf op de muren, dan zullen we sterkere lampen moeten gebruiken om thuis meer licht te hebben", legde ze uit.

Sindsdien zijn er, in navolging van de evolutie die de maatschappij in deze richting heeft gemaakt, vele projecten geweest waaraan DECO heeft deelgenomen en die zij heeft uitgevoerd. Susana zei zelfs dat toen ze enkele jaren geleden beiden bij DECO kwamen, ze nooit gedacht hadden dat ze zich zo intensief met deze vraagstukken zouden bezighouden.

Wat energie-efficiëntie betreft, een onderwerp dat steeds meer consumenten belangrijk vinden, wil Deco haar antwoorden op dit vlak echt verbeteren. Daarom hebben zij onlangs een energieadviesbureau (GAE) opgericht. "Wij beseffen dat wij een bijdrage kunnen leveren in de strijd om een einde te maken aan de energiearmoede in Portugal", aldus Susana, die eraan toevoegde dat zij zich ook realiseerden dat de consument nog steeds bepaalde gedragingen vertoont die niet efficiënt zijn en daarom "het belang van het energielabel moet worden uitgelegd, of, indien mogelijk, het belang van verandering, hetzij lampen of bepaalde apparatuur zoals de koelkast voor een efficiënter exemplaar", verduidelijkte zij.

Nieuwe milieu-uitdagingen

Praten over het milieu is nog nooit zo gewoon geweest. De informatie bereikt de mensen op een eenvoudiger manier en met een snellere verspreiding via sociale netwerken, kranten en het internet in het algemeen. Er zijn echter altijd nieuwe uitdagingen.
"We hebben, zelfs in ons eigen dagelijks leven (omdat we ook een afspiegeling van de consument zijn), het probleem van green washing opgemerkt", vertelden ze aan The Portugal News.

Green washing is een vorm van valse reclame. De belangrijkste bedoeling van green washing is om het imago van die merken te koppelen aan de bescherming van het milieu, maar in feite worden door die bedrijven niet echt groene maatregelen genomen.

"Deze bezorgdheid van de consumenten om duurzamer gedrag heeft het aantal bedrijven doen toenemen die vaak milieuclaims maken die eigenlijk niet met de werkelijkheid overeenstemmen, er is iets mis tussen wat over een bepaald product wordt gezegd en wat er werkelijk gebeurt en dit is een probleem dat wij beginnen te begrijpen en onder de aandacht te brengen", aldus Susana.

Een andere uitdaging voor de toekomst is de levensduur van apparatuur: "Het idee dat elektrische apparatuur een leven lang meeging, of ten minste 20 jaar, is verdwenen. Nu hebben we het gevoel dat apparatuur tegenwoordig de garantieperiode doorloopt", zei ze.

Momenteel zijn er al landen die het probleem proberen te bestrijden en strafbaar te stellen. De juridisch adviseur gaf als voorbeeld: "Frankrijk bijvoorbeeld heeft in dit verband wetgeving die op deze situatie probeert in te spelen. Er zijn verschillende thema's voor de consument die wij ook moeten bestuderen, waarmee wij moeten werken en waaraan wij ons moeten aanpassen, omdat veranderingen in feite alleen plaatsvinden als iedereen, burgers, bedrijven en regeringen, samenwerkt".

Volgens Deco komt de weg naar succes via dit delen tussen consumenten, bedrijven en verenigingen. Daarom bevelen zij sociale media aan als de beste manier om met hen over deze onderwerpen te communiceren, waar de lezers hun laatste projecten en initiatieven op de voet kunnen volgen.

Reken op onze steun

Telefoon: 289 863 103
Email: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken
Volg DECO Algarve op sociale media:

www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/