In een verklaring van de orde van advocaten staat dat de advocate, haar echtgenoot en een minderjarige dochter op 2 mei vanuit Brazilië Portugal zijn binnengekomen en dat, ondanks het feit dat zij negatief waren getest op SARS-CoV-2 en "het nationale grondgebied zonder enige beperking mochten betreden", de gezondheidsafgevaardigde in het gebied waar zij woonden een isolatieperiode van 14 dagen heeft opgelegd.

De advocaat heeft het bevel weersproken, door middel van een verzoek van "habeas corpus" om de resolutie van de Raad van Ministers 45-C / 2021, van 30 april, aan te vechten, die door de rechtbank van Sintra is aanvaard.

De rechter verklaarde voornoemde resolutie van de ministerraad ongrondwettelijk tijdens de alarmtoestand en verbood de gezondheidsautoriteiten onmiddellijk om de advocaat en andere familieleden in gedwongen isolatie te plaatsen, ervan uitgaande dat dit enkel mogelijk zou zijn indien de noodtoestand van kracht was.