"Hij is radicaal veranderd en dat kunnen we niet verbergen, hoezeer de een of de ander dat ook niet bevalt, en hij heeft een effectieve, relevante en belangrijke samenwerking gehad. Hij heeft een echte kennis en die hij probeert over te dragen, zelfs vanuit een preventief oogpunt," zei het hoofd van de rechterlijke macht, die wordt gehoord als getuige voor de verdediging van de bedenker van "Football Leaks" in het Centrale Strafhof van Lissabon.

In zijn verklaring tijdens de 41e zitting van het proces benadrukte Neves dat de verandering - "van de dag naar de nacht" - in de houding van de verdachte zich na de fase van het vooronderzoek van de zaak heeft voorgedaan, en dat er tot dan toe "extreme standpunten" waren ingenomen ten aanzien van de houding van de autoriteiten vanwege vermeende "zelfgenoegzaamheid".

Tegelijkertijd verklaarde de nationale directeur van de PJ dat "de politie nooit enige verbintenis is aangegaan" in het kader van deze samenwerking met Rui Pinto, maar alleen met de Centrale Dienst voor Onderzoek en Strafvordering (DCIAP), een organisme waarmee alle resultaten van dit werk werden gedeeld. Hij liet echter niet na de capaciteiten en de bezorgdheid van Rui Pinto te prijzen, waarbij hij ook wees op de economische "moeilijkheden" in zijn leven.

"Naast zijn opleiding heeft hij een geweldig geheugen, is hij een zeer bekwaam persoon en weet hij geweldige contacten te leggen", benadrukte hij, eraan toevoegend: "Uit de gesprekken die we met hem hadden, konden we opmaken dat hij een persoon was met kennis van zaken en bezorgdheid, vooral op het gebied van sociaal welzijn. Hij was bezorgd over kwesties van sociale ongelijkheid en vooral over het witwassen van geld en belastingfraude".

Gevraagd door de advocaat van Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, naar de mogelijkheden van de verdachte voor sociale re-integratie, putte Luís Neves uit zijn beroepservaring van bijna 30 jaar om de levensvatbaarheid van dergelijke vooruitzichten te verdedigen en was hij van mening dat met de vaardigheden die de bedenker van 'Football Leaks' bezit, "hij kan werken en goed betaald worden op een absoluut legale manier" in openbare of particuliere instellingen om cyberaanvallen te voorkomen.

"Als ik bij de tweede of derde gelegenheid het gevoel had gehad dat deze weg van resocialisatie niet doeltreffend was, zou ik niet vaker zijn geweest. De politie moet ook bijdragen aan re-integratie en ik begrijp dat hij een burger kan zijn die de feiten waarvan hij hier wordt verdacht, niet opnieuw begaat", zei hij.

Rui Pinto, 32 jaar, is aangeklaagd voor in totaal 90 strafbare feiten: 68 voor ongeoorloofde toegang, 14 voor schending van correspondentie, zes voor onrechtmatige toegang, gericht tegen entiteiten als Sporting, Doyen, het advocatenkantoor PLMJ, de Portugese voetbalbond (FPF) en het bureau van de procureur-generaal (PGR), alsmede computersabotage van de Sporting SAD en afpersing, in pogingvorm. Dit laatste misdrijf betreft Doyen en was tevens de aanleiding tot de tenlastelegging van advocaat Aníbal Pinto.

De bedenker van Football Leaks is sinds 7 augustus op vrije voeten, "dankzij zijn medewerking" met de gerechtelijke politie (PJ) en zijn "kritische zin", maar is om veiligheidsredenen opgenomen in het getuigenbeschermingsprogramma op een niet nader genoemde locatie en onder politiebescherming.