Deze vertraging bij de Europese consulaten is geen exclusieve realiteit op het Europese vasteland, maar heeft vele emigranten tot wanhoop gebracht, vooral degenen die ondernemingen hebben die van bepaalde documenten afhankelijk zijn, zoals in de onroerend-goedsector.

Het Verenigd Koninkrijk is een goed voorbeeld van hoe het misgaat, aldus Pedro Rupio, voorzitter van de Regionale Raad van Portugese Gemeenschappen in Europa.

Als inwoner en adviseur in België, waar in 2019 37.376 Portugezen woonden, zegt Pedro Rupio dat hij verschillende klachten heeft ontvangen van Portugezen die moeilijkheden ondervinden bij het inschrijven van hun kinderen, met procedures in verband met de burgerkaart en ook met documenten om te kunnen reizen.

Deze adviseur benadrukt het belang van de digitale instrumenten waarover deze burgers tegenwoordig beschikken en waarmee reizen en langere wachttijden kunnen worden vermeden, maar betreurt het gebrek aan informatie.

Hij benadrukt echter dat digitaal niet in de plaats komt van mensen en stelt dat "hoewel er steeds meer digitale hulpmiddelen zijn, het nog steeds voordeliger is om naar Portugal te gaan om administratieve kwesties op te lossen, wat kosten met zich meebrengt, zoals reiskosten, vakantiedagen, enzovoort".

Een situatie die volgens hem al voor de pandemie bestond en die covid-19 heeft zien verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk, waar in 2019 165.000 Portugezen woonden, heeft raadslid António Cunha zoveel klachten ontvangen van Portugezen die ontevreden waren over de dienstverlening van de consulaten, dat hij zich afvraagt: "Wat is het consulaat van Portugal?"