"Eind juli of begin augustus wordt verwacht dat de eerste dosis gezet is. Hierbij is geen rekening gehouden met de 2,7 miljoen vaccins van Janssen [met leeftijdsgrens], want als we daarvan gebruik zouden maken, zouden we verder vooruitlopen", aldus Gouveia e Melo.

Wat de capaciteit van de vaccinatiecentra betreft, zei de coördinator dat deze wordt geraamd op 100.000 mensen per dag, bij zes uur per dag werken.

Gevraagd naar de vaccinatie van jongeren onder de 16 jaar, zei Gouveia e Melo dat dit wordt overwogen en dat "zodra er oplossingen zijn voor dit type van bevolking, deze zullen worden aangenomen".

In verband met het verschil tussen bescherming van de bevolking en groepsimmuniteit zei de ambtenaar dat de gegevens nog steeds niet solide zijn, maar dat in Israël (het land dat het verst gevorderd is met het vaccineren van zijn bevolking) de gegevens erop wijzen dat het vaccin niet alleen de gevaccineerden beschermt, maar ook als barrière fungeert bij de overdracht van het virus.

"Wij, de ouderen, zijn verplicht de jongeren te beschermen door ons te laten vaccineren. Het is solidariteit tussen de generaties", benadrukte hij.

De coördinator van de task force legde desgevraagd ook uit dat de autoriteiten moeilijkheden hebben ondervonden bij het identificeren van sommige immigranten voor het vaccinatieproces.

Hij benadrukte dat, zolang de persoon geïdentificeerd is, "zij het volste recht hebben om gevaccineerd te worden", omdat "de pandemie niet kiest voor nationaliteiten, rassen of leeftijden".