Het laatste verslag van het DGAV - Directoraat-generaal voor Voedsel en Veterinaire Zaken, toont gegevens met betrekking tot het werk dat door de gemeenten in 2020 is uitgevoerd met betrekking tot dierenwelzijn.

Olhão staat in de regio Algarve op de 2e plaats wat sterilisaties betreft, met 496 gesteriliseerde dieren vorig jaar. Op nationaal niveau neemt de gemeente Olhão de 13e plaats in.

Een woordvoerder van de gemeente zei: "Dit is een waarde die van bijzonder belang is, aangezien het aantal uitgevoerde sterilisaties direct wordt weerspiegeld in de daling van het aantal achtergelaten en zwerfdieren.

"Hoewel we in een pandemische context leven, vertegenwoordigt het aantal dieren dat in 2020 door de gemeentelijke kennel en cattery van Olhão is gesteriliseerd een stijging van 127 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat de inspanning van de gemeente met betrekking tot het welzijn van dieren weerspiegelt."

Ondertussen zal binnenkort worden begonnen met de bouw van het nieuwe opvangcentrum voor dieren in de gemeente Olhão. Het contract voor de start van de werkzaamheden, die een investering van meer dan 1,1 miljoen euro vertegenwoordigen, werd in april ondertekend en de bouw zal naar verwachting eind 2022 voltooid zijn.