Terug naar het strand

Door TPN/Lusa, in Nieuws, Reizen · 14-05-2021 01:00:00 · 0 Reacties

De meeste gemeenten hebben besloten de stranden officieel opnieuw te openen op 12 juni, wanneer het badseizoen voor 2021 begint, met soortgelijke regels als vorig jaar.

"Het hangt af van gemeente tot gemeente, want het zijn de gemeenten die hun eigen datum kiezen. Ik weet dat de meeste gemeenten zaterdag 12 juni hebben gekozen voor de start van het badseizoen", aldus de minister van Milieu en Klimaatactie, João Matos Fernandes.

Het thema van het badseizoen kwam ter sprake nadat CDS-PP-afgevaardigde Pedro Morais Soares de minister had ondervraagd over de begindatum en wanneer het decreet over de regels van het directoraat-generaal Gezondheid voor de stranden naar verwachting zal worden uitgegeven.

Wat de regels voor de toegang tot en het gebruik van de stranden betreft, zei de minister van Milieu dat het wetsdecreet donderdag in de ministerraad is goedgekeurd en nog door de president van de republiek moet worden afgekondigd, zodat het in het Diário da República kan worden gepubliceerd.

"Wij zijn van oordeel dat er geen enkele reden is om de wet niet uit te vaardigen en binnenkort te publiceren omdat de regels zo sterk gelijken op die van vorig jaar", aldus João Matos Fernandes.

Vorige week heeft de regering de regels goedgekeurd voor de toegang tot en het gebruik van de stranden tijdens het badseizoen, met wijzigingen ten opzichte van vorig jaar op het gebied van sportactiviteiten op het strand en het gebruik van vrijetijdsuitrusting.

In een persconferentie aan het einde van de ministerraad onthulde de minister van het voorzitterschap dat de regels die in het badseizoen van 2020 worden toegepast, grotendeels worden gehandhaafd vanwege de pandemie van de covid-19, met uitzondering van de regels die betrekking hebben op sportactiviteiten op het strand of het gebruik van bepaalde vrijetijdsuitrustingen op de stranden".

"De resterende maatregelen, zoals de noodzaak om een masker te gebruiken om toegang te krijgen tot cafés of restaurants en toiletten, en geen noodzaak voor een masker op het strand," zei Mariana Vieira da Silva, zonder de veranderingen te specificeren die dit jaar zullen worden doorgevoerd.

Vorig jaar werd bepaald dat strandgebruikers moeten zorgen voor een fysieke afstand van 1,5 meter tussen verschillende groepen en een afstand van drie meter tussen parasols.

Het gebruik van de zandstranden werd verboden voor "sportactiviteiten met twee of meer personen, met uitzondering van nautische activiteiten, surflessen en soortgelijke sporten".

Er werd ook een "stoplichttype" geïnstalleerd, waarbij de kleur groen een lage bezetting (1/3), geel een hoge bezetting (2/3) en rood een volledige bezetting (3/3) aangaf.Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.