In een verklaring verklaarde de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF) dat het Openbaar Ministerie (MP) een buitenlandse man en een buitenlandse vrouw, respectievelijk 77 en 57 jaar oud, in staat van beschuldiging heeft gesteld.

De aanklacht, die "deze week" is ingediend, zo vertelde een bron van de SEF aan Lusa, richt zich ook tegen een bedrijf dat eigendom is van de buitenlandse man, voor misdrijven als mensenhandel, hulp bij illegale immigratie en het werven van illegale arbeidskrachten.

Deze zaak gaat terug op een onderzoek genaamd "Espace" dat in december 2019, door SEF, in de regio Alentejo is gestart.

In dit onderzoek werden "drie slachtoffers van mensenhandel met een buitenlandse nationaliteit geïdentificeerd", meer bepaald "een echtpaar van 40 en 46 jaar, en hun 21-jarige zoon", onthulde SEF.

Deze mensen werden "in hun land van herkomst gerekruteerd om voor de verdachten te werken zonder de daartoe vereiste wettelijke formaliteiten in acht te nemen".

"Van de slachtoffers van mensenhandel kwam de man als eerste naar Portugal, en kreeg later gezelschap van zijn vrouw en zoon", meldde hij.

Het doel van de drie was "om hier hun leven weer op te bouwen, door voor de verdachten te werken in de bouw en het onderhoud van een toeristisch resort waar zij een eigen huis zouden hebben".

"Het echtpaar en hun zoon kwamen in totale afhankelijkheid van de aangeklaagden terecht, onderworpen aan toenemende eisen, met het opleggen van buitensporige werktijden, zonder recht op vrije tijd en zonder betaling van de overeengekomen loonvoorwaarden," aldus SEF.

Volgens de verklaring "hebben de verdachten ook andere buitenlandse werknemers aangeworven die zich in een onregelmatige situatie in Portugal bevonden, waarbij zij misbruik maakten van hun onzekere en kwetsbare situatie".

De operationele actie om te voldoen aan gerechtelijke bevelen werd door SEF in oktober 2020 uitgevoerd.

Een van de verdachten werd, nadat hij voor de rechter was verschenen, onderworpen aan voorlopige hechtenis, maar momenteel is deze dwangmaatregel omgezet in de verplichting om thuis te blijven.

Volgens de SEF "zijn de slachtoffers uit eigen vrije wil teruggekeerd naar hun land van herkomst".