Je een weg banen door de fijne kneepjes van de belastingwetgeving is niet iets waar de meeste mensen echt vertrouwen in hebben, en wanneer het resultaat een groot verschil kan maken voor de belastingaanslag die je mogelijk in de bus krijgt, is dat nog minder het geval. Gelukkig voor ons heeft Portugal een aantal dubbele-belastingverdragen met andere landen. Het oudste verdrag is dat met het Verenigd Koninkrijk, wat niet verwonderlijk is aangezien er al sinds 1373 een alliantie bestaat tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal, en dat deze alliantie nog lang moge voortduren. Het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen de twee naties is in 1969 in werking getreden, wat betekent dat bepaalde soorten inkomsten die u in het VK ontvangt, daar niet belastbaar zijn als u in Portugal woont. Maar u moet ervoor zorgen dat u de relevante belastingcode hebt aangevraagd en gekregen om hiervan te kunnen profiteren.

Wat is een NT-belastingcode?

Een NT (geen belasting) code wordt toegekend aan personen die inkomsten ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk en woonachtig zijn in een land dat een dubbele-belastingverdrag heeft met het Verenigd Koninkrijk. Binnen een pensioen in het VK, inclusief een SIPP, is uw bruto pensioen onderworpen aan PAYE inkomstenbelasting, tenzij u persoonlijk een aanvraag indient bij HM Revenue & Customs (HMRC) voor vrijstelling op grond van het feit dat u niet-ingezetene bent. Hierdoor kunt u voorkomen dat belasting wordt ingehouden aan de bron wanneer betalingen worden gedaan aan de ontvanger, wat op zijn beurt de last zou wegnemen van het elk jaar terugvorderen van de belasting via een Britse belastingaangifte.

Hoe vraag ik een NT code aan?

Als u een vrijstelling wilt aanvragen, moet u contact opnemen met HMRC voor advies op het onderstaande telefoonnummer:
Telefoonnummer: 0300 200 3300
Telefoonnummer (overzees): 00 44 135 535 9022

Zij kunnen u bevestigen welk(e) formulier(en) u voor uw specifieke land van verblijf moet(en) invullen of ga naar de volgende link:
https://www.gov.uk/tax-uk-income-live-abroad/taxed-twice


Wat moet ik doen als ik een NT-code heb gekregen?

Als een vrijstelling is verleend, moet HMRC uw pensioen trustee voorzien van de juiste schriftelijke toestemming om uw fiscale codering te wijzigen, hoewel we u sterk aanraden om dit te dubbelchecken met HMRC direct voordat u een toekomstige opname maakt als u het inkomen bruto van de Britse inkomstenbelasting wenst te ontvangen. Daarna zullen uw pensioenuitkeringen worden gedaan zonder aftrek van Britse inkomstenbelasting. U moet eerst een inkomen hebben ontvangen van uw pensioen om u te registreren bij HMRC als zijnde op de loonlijst van de pensioenregeling.

Wat gebeurt er nu?

Uw pensioen trustee kan dus een nominale betaling aan u doen om u te registreren als zijnde op de loonlijst van uw pensioenregeling en vervolgens toekomstige betaling(en) aan u doen na ontvangst van de toepasselijke belasting code ontvangen van HMRC. De eerste inkomensbetaling onder Flexi-Access onder PAYE regels wordt belast op een 0T maand 1 belasting code, ook bekend als het nood belastingtarief.

Houd er rekening mee dat het niet ongebruikelijk is dat de voltooiing van de vrijstellingsprocedure tot acht maanden kan duren. Totdat de NT code is ontvangen door uw pensioenregeling van HMRC, is het verstandig om eventuele drawdown inkomsten te beperken tot £1k maximum om te voorkomen dat er inkomstenbelasting wordt ingehouden, omdat ze waarschijnlijk onder een 1250L Mth 1 code vallen die u recht geeft op 1/12 van de Britse persoonlijke toelage (£12.500 in 2020/21). Let op, als u andere Britse inkomsten ontvangt, kan dit u in een hogere belastingcode plaatsen.

Wat moet ik doen als ik te veel belasting heb betaald van HMRC?

Alle te veel betaalde inkomstenbelasting zal uiteindelijk op een van de volgende manieren aan u worden terugbetaald:
via de loonlijst (afhankelijk van ontvangst van HMRC-autorisatie binnen hetzelfde Britse belastingjaar als waarin de belasting is ingehouden); of rechtstreeks aan u door HMRC.

Blacktower verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.
Deze mededeling is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.