De overheidsinstantie voor natuurbehoud Natural England heeft het licht op groen gezet voor een programma om in 10 jaar tijd tot 60 jonge zeearenden vrij te laten in Wild Ken Hill in het westen van Norfolk, aldus het team achter het project.

Deze reusachtige roofvogels, waaraan ze hun bijnaam ontlenen omdat hun vleugels tot 2,4 m kunnen reiken, zijn in het begin van de 20e eeuw in Groot-Brittannië uitgestorven als gevolg van vervolging.

Vanaf de jaren 1970 werden ze opnieuw geïntroduceerd in Schotland. De eerste herintroductie in Engeland, waar de soort ooit wijdverspreid was in zuidelijke en oostelijke gebieden, vond plaats op het Isle of Wight in 2019, en de jonge vogels hebben sindsdien een grote verspreiding.

De herintroductie van jonge vogels in West-Norfolk is de volgende stap in het terugbrengen van Groot-Brittannië's grootste roofvogel.

Voor de regeling is een vergunning verleend aan de natuurbeschermingsorganisatie Roy Dennis Wildlife Foundation en Wild Ken Hill, een project voor herbevolking, behoud en duurzame landbouw aan de kust van west-Norfolk.

In het verleden is bezorgdheid geuit over de gevolgen van de vogels voor de veestapel, zoals lammeren. De vogels staan ook bekend als zeearenden en voeden zich voornamelijk met vis, maar ook met verschillende vogels, konijnen, hazen en aas.

Volgens het team zijn er bij geen van de 13 vogels die op het Isle of Wight zijn uitgezet in het kader van een programma van de Roy Dennis Wildlife Foundation en Forestry England problemen met beschermde gebieden of boerderijen geconstateerd.

De jonge vogels die in West-Norfolk worden uitgezet, zijn afkomstig van een gezonde populatie in Polen.