Aan de basis van dit initiatief ligt het feit dat Portugal tot nu toe het protocol bij het door beide landen in mei 2019 ondertekende akkoord niet heeft geratificeerd.

Onder voogdij van Magdalena Andersson heeft de Zweedse regering besloten een wetsvoorstel in te dienen bij het parlement waarin de beëindiging van het dubbele-belastingverdrag wordt voorgesteld, met de mededeling aan de Portugese uitvoerende macht dat het kan worden teruggedraaid als Portugal het protocol tot wijziging van het verdrag ratificeert voordat het parlement over het decreet stemt.

Het protocol is in 2017 ondertekend door de ministers van Financiën van Portugal en Zweden en introduceert wijzigingen in het verdrag om dubbele belasting tussen de twee landen te voorkomen, namelijk met betrekking tot de belasting van pensioenen van Zweden waardoor migranten, die naar Portugal zijn verhuisd en onder de belastingregeling voor niet-ingezetenen (RNH) vallen, kunnen profiteren van volledige IRS-vrijstelling bij pensionering.

Praktisch gezien en indien het door beide landen wordt geratificeerd, geeft dit protocol Zweden het recht terug om pensioenen te belasten vanaf 1 januari 2023 - of vanaf januari 2022 voor gepensioneerden die in Portugal wonen en van wie de pensioenen door Zweden worden betaald onder het RNH-regime en die niet kiezen voor het forfaitaire IRS-tarief van 10% dat in de Portugese overheidsbegroting voor 2020 (OE2020) is ingevoerd.

Indien Portugal het verdrag niet ratificeert, is de Zweedse regering voornemens het verdrag op te zeggen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Zweden zou de pensioenen van zijn burgers die in Portugal wonen, vanaf 1 januari 2022 kunnen beginnen te belasten.

Zonder iets te zeggen over het tarief van 10% voor pensioenen die onder de regeling van de nationale belasting voor ingezetenen vallen (dat facultatief is omdat begunstigden ervoor kunnen kiezen de vrijstelling te behouden tot de tien jaar die het programma toekent), bevat de pensioenbelasting in het kader van de nationale belasting voor ingezetenen geen progressief element, in tegenstelling tot wat het geval is met de algemene regeling die in Portugal van kracht is voor de belasting van dit soort inkomsten.

Het verschil tussen het programma voor niet-ingezetenen en de algemene belastingheffing in Portugal betekent dat de NHR een bijzondere regeling is, die specifiek is bedoeld om Zweedse gepensioneerden aan te trekken die naar Portugal komen om van dit belastingvoordeel te profiteren. Bronnen van de Zweedse regering benadrukken dat Zweden onder deze omstandigheden niet bereid is zijn door de Zweedse wetgeving gegarandeerde belastingrechten op te geven. Het standaard belastingtarief dat Zweden toepast op pensioenen is 25%. Voor het Zweedse ministerie van Financiën moeten belastingverdragen tot doel hebben dubbele belasting te voorkomen, en niet de gelegenheid bieden tot belastingplanning".

Dennis Swing Greene is voorzitter en internationaal fiscaal adviseur voor euroFINESCO n.v. www.eurofinesco.com