"Covid-19 accentueerde de reeds bestaande zwakke punten in sommige delen van onze toeristische sector. We moeten de activiteiten diversifiëren om het toerisme weg te halen van de laagbetaalde seizoensarbeid, de waardeketen vergroten en een duurzaam toerismemodel ontwikkelen dat geschikt is voor de digitale wereld", verdedigde zij.

Elisa Ferreira, die sprak tijdens de openingszitting van het Forum op hoog niveau over duurzaamheid en toerisme, georganiseerd door het ministerie van Economie en Digitale Overgang, onder het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU), benadrukte de noodzaak om de toeristische sector "opnieuw en beter op te bouwen", door deze "op de toekomst te richten".

"Wij willen met name digitale oplossingen en milieuvriendelijke projecten ondersteunen, waaronder de circulaire economie en koolstofneutrale oplossingen, evenals initiatieven die de diversificatie van de sector verwelkomen", zei zij.

De meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2027 en het herstel- en veerkrachtfonds, die in totaal 1,8 miljard euro vertegenwoordigen, zijn volgens de commissaris "een eenmalige kans om te investeren in de toekomst van deze sector".