De minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, herinnerde aan het bestaan van een wetsdecreet dat de regering in staat stelt naar gelang van de risiconiveaus te besluiten welke gemeenten telewerken als verplichte regeling moeten invoeren, en benadrukte dat in dit stadium, in afwachting van een nieuwe scène van risiconiveaus en de versoepeling van de lockdown die door de deskundigen wordt gedefinieerd, is besloten dat "telewerken tot eind mei in het hele land verplicht blijft".

Over de mogelijkheid om de regeling die bepaalt dat telewerken in alle gemeenten op het vasteland verplicht blijft, tot het einde van deze maand te verlengen, had de regering woensdag al gesproken.

Op die manier wordt de regeling die sinds half januari, toen de tweede algemene lockdown werd afgekondigd, van kracht is, tot 31 mei gehandhaafd, volgens welke de goedkeuring van de telewerkregeling verplicht is, zonder dat een overeenkomst tussen de partijen nodig is, wanneer werk op afstand verenigbaar is met de uitgeoefende activiteit en de werknemer over de voorwaarden beschikt om deze uit te oefenen.