"Het is een teken van grote hoop, niet alleen voor wat deze bereidheid van de paus om zich hier in de Cova da Iria weer pelgrim te maken betekent, maar ook voor de kans die het kan betekenen voor de lokale economie, die de gevolgen van deze crisis sterk heeft gevoeld", zei de kardinaal tijdens de persconferentie voorafgaand aan de internationale jubileumpelgrimage in mei.

Paus Franciscus bevestigde op 29 april tegenover de bisschop zijn voornemen om Fatima in 2023 te bezoeken, ter gelegenheid van de Wereldjongerendag, die in Lissabon zal worden gehouden.

De bevestiging vond plaats tijdens een privé-audiëntie tussen kardinaal António Marto en paus Franciscus in het Vaticaan.

Voor António Marto onderstreept het bezoek van de paus aan de Cova da Iria "het belang van de plaats" en de boodschap die de Maagd van Fatima heeft achtergelaten.

"Het vernieuwt de sterke band tussen paus Franciscus en Fatima, wat mij verbaasde", benadrukte hij.

De gevolgen van de pandemie zijn ook voelbaar in het heiligdom van Fatima, volgens de rector van het heiligdom, Carlos Cabecinhas, die journalisten echter verzekerde dat de economische en financiële situatie, die moeilijk is, "de stabiliteit van de instelling niet in gevaar brengt".

"Dit soort situaties heeft een zeer grote en negatieve invloed op de jaarlijkse begroting van het heiligdom. Vorig jaar hebben we besloten een herstructurering door te voeren, juist met het verantwoordelijke perspectief van iemand die wist dat we niet een specifiek jaarlijks moment meemaakten, maar een situatie die van lange duur zou zijn", legde hij uit.

Volgens de rector is "de economische en financiële situatie van het heiligdom stabiel zoals zij altijd is geweest", maar "dit zijn moeilijke tijden".

"We zijn ons allemaal bewust van de moeilijkheden, maar het heiligdom heeft een situatie die het in staat stelt om op een verantwoordelijke manier te blijven werken en aan zijn verplichtingen te voldoen", verzekerde hij.

Carlos Cabecinhas kondigde aan dat het heiligdom, "zodra de pandemische situatie het toelaat, de activiteiten met zieken en bejaarden, die het meest kwetsbaar zijn en de meeste aandacht verdienen, zal hervatten".

"Maar we zullen de jongeren niet verwaarlozen, die ook tot de meest kwetsbaren behoren, niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook vanwege de sociale omstandigheden en, zo vaak, het gebrek aan horizonten en hoop", voegde hij eraan toe.

De rector zei ook dat het heiligdom dit jaar de voorwaarden zal scheppen "om verder te gaan met een luister- en dienstencentrum voor mensen die geestelijke steun nodig hebben om levenssituaties het hoofd te bieden.