Deze onthulling werd gedaan door Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, op de persconferentie na de informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten van de Europese Unie (EU), onder het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU, waarin zij betoogde dat de strijd tegen de pandemie zich niet alleen op vaccins mag toespitsen en dat er moet worden gezorgd voor meer reacties op besmetting met SARS-CoV-2.

"De toekomst op middellange termijn en de volgende stappen moeten er ook voor zorgen dat degenen die ziek worden of langdurige gevolgen van Covid-19 ondervinden, kunnen worden behandeld. En daarom hebben we de therapeutische strategie voor Covid-19 gelanceerd, die drie nieuwe geneesmiddelen zal ontwikkelen en toelaten die doeltreffend zijn en het verloop van de ziekte rond oktober kunnen veranderen," zei ze.

Stella Kyriakides benadrukte dat "het virus zal blijven bestaan" in de gemeenschap en dat deze omstandigheid de ontwikkeling vereist van "andere veilige therapieën" voor de Europese burgers.

Bovendien ging de Europese functionaris ervan uit dat de versterking van de aankopen van vaccins voor de komende jaren, die reeds is vastgelegd in het met Pfizer/BioNtech ondertekende contract voor de levering van 1,8 miljard extra doses tot 2023, rekening houdt met de mogelijkheid dat volgende doses nodig zullen zijn om de bescherming tegen het virus te handhaven.

"Het is waar dat we op een bepaald moment in de toekomst boosters van vaccindoses nodig kunnen hebben om de immuniteit te verlengen en om vaccins te ontwikkelen die zijn aangepast aan nieuwe varianten. En we zullen ze van tevoren en in voldoende hoeveelheden moeten hebben," merkte zij op, eraan toevoegend: "We moeten op deze uitdagingen voorbereid zijn, maar daarnaast hebben we ook de therapeutische strategie".

De Europese commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid benadrukte ook de positieve ontwikkeling van de epidemiologische situatie in de EU in de afgelopen maand, met een daling van 39 procent van het aantal gevallen sinds medio april, alsmede de versnelling van het vaccinatieproces.

"40 procent van de Europese volwassen bevolking heeft al ten minste één dosis vaccin ontvangen en 17 procent is volledig gevaccineerd. Wekelijks vinden in de EU meer dan 20 miljoen vaccinaties plaats, tegen een paar honderdduizend per week in januari. En dit aantal zal blijven stijgen naarmate de productie en distributie versnellen, zodat we de toekomst met meer vertrouwen en voorzichtig optimisme tegemoet kunnen zien voor de zomer," merkte hij op.