In de studie, die is opgesteld door adviesbureau McKinsey&Company, wordt gesteld dat Portugal de recente decarbonisatietrends moet versnellen en dat het aan de voorwaarden voldoet om "sneller en tegen lagere kosten dan de Europese Unie koolstofarm te worden".

"Portugal kan vóór 2050 koolstofneutraliteit, of 'net-nul', bereiken en tegelijkertijd groeimogelijkheden benutten", staat in het document te lezen.

Om gelijke tred te houden met de reductiedoelstelling van de Europese Unie van 55 procent in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990, moet Portugal "de recente decarbonisatietrends (tussen 2005 en 2019) met 20 procent versnellen", zo stellen de auteurs van het rapport.

Zij suggereren dat de "net-nul"-doelstelling vóór 2050 kan worden gehaald, "gezien het goedkope decarbonisatiepotentieel dat Portugal heeft in vergelijking met andere Europese landen".

"Portugal beschikt over de voorwaarden om tegen 2030 ongeveer 50% koolstofarm te zijn (ten opzichte van 1990), gezien de gunstiger positie van de elektro-productiesector, de grotere penetratie van elektrische voertuigen en het grotere potentieel van het bos voor de opslag van emissies," rechtvaardigen zij.

Deze doelstellingen impliceren dat het land de hernieuwbare elektriciteitscapaciteit verhoogt, de invoering van elektrische voertuigen en de ontwikkeling van nieuwe waardeketens, zoals groene waterstof, koolstofarme brandstoffen en CCUS (koolstofafvang, -gebruik en/of -opslag) stimuleert.

"Ook is een strategische aanpak van bosbouw en landgebruik nodig, evenals doortastende maatregelen van de particuliere en de openbare sector en van het maatschappelijk middenveld", zo luidt de aanbeveling in het document.

De noodzakelijke investeringen zouden volgens het adviesbureau een gewicht van ongeveer 7 procent van het BBP kunnen hebben en grotendeels moeten worden weggehaald bij technologieën met een grote koolstofvoetafdruk. Anderzijds kunnen hierdoor "groeimogelijkheden tot 10-15 procent van het Portugese BBP" worden gecreëerd.