De datum was 16 november 2019. Voor de meeste mensen een gewone zaterdag. Voor de meesten zou deze datum weinig betekenis moeten hebben. We wisten echter niet dat deze dag de laatste dag zou zijn voor het begin van een nieuw tijdperk voor ons allemaal.
De dag erna werd het eerste geval van Covid-19 vastgesteld in Wuhan, China.

Terugdenken aan hoe uitdagend 2020 was is vaak aan de orde van de dag, maar hoe voelen buitenlanders zich, levend in een ander land dan hun eigen - in een tijd waarin de politiek hun basisrechten verandert en in een tijd waarin een dodelijk virus zich snel verspreidt en hen beperkt in wat ze wel en niet kunnen doen.

Diana Bessoa, een Portugese die regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk reist voor haar werk, geeft aan dat het leven in het Verenigd Koninkrijk tijdens een pandemie "een lastige situatie" voor haar is geweest, omdat de kosten van haar situatie dramatisch zijn gestegen.

"Ook al staat Portugal op de groene lijst, toch moet ik 150 pond betalen voor de ticketprijzen, plus de PCR-test die ik moet doen om naar Portugal te gaan, en de PCR-test die ik moet doen om terug te komen naar het Verenigd Koninkrijk. Zelfs als ik het vaccin had, zou ik er toch voor moeten betalen".

De huidige regels voor burgers die naar Portugal of een ander land op de groene lijst reizen - ook van toepassing op gevaccineerden - bestaan uit het afleggen van een gespecificeerde Covid-19-test met een bewijs van een negatief resultaat; het boeken van een test twee dagen voor terugkeer; en het invullen van een passagierslocatieformulier.

Bovendien verklaart Louisa - die ook een Portugees staatsburger is, maar in Manchester woont - dat "het een opluchting is dat zij naar Portugal kan gaan", aangezien zij ook naar Portugal reist om familie te bezoeken en voor zaken.

Louisa verklaarde echter dat de pandemie zelf "mij als Portugees niet heeft getroffen, maar wel alle anderen".

Diana en Louisa hebben daarentegen allebei hun twijfels geuit over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Louisa bekent dat Brexit "heel wat" Portugese burgers heeft getroffen en legt uit: "Het heeft mij niet geraakt wat onderwijs betreft, maar het heeft mij en de meeste Portugezen wel geraakt wat reizen betreft, vooral mensen die geen geldige papieren hebben".

Diana zegt ook dat er "juridische complicaties zijn geweest in verband met de Brexit", met name wat haar baan betreft, omdat ze "terug [naar Portugal] moet voor juridische vertegenwoordiging, omdat we dat verplicht zijn".

"Er zijn veel Portugezen die hun documenten willen vernieuwen, maar dat niet kunnen vanwege deze complicaties en omdat de consulaten het druk hebben".

Deze complicaties zijn het gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Een immigratiesysteem dat nu van toepassing is op Portugese burgers (of elke EU-burger), beperkt hun bewegingsvrijheid. Volgens het systeem moeten ex-pats die naar het VK willen verhuizen, vooraf een visum krijgen, wat betekent dat EU-burgers die een visum voor geschoolde werknemers aanvragen, moeten aantonen dat zij een werkaanbieding hebben van een erkende werkgever-sponsor om een aanvraag te kunnen indienen.

Helena Sousa e Silva - persvoorlichter van de Portugese ambassade in Londen - heeft echter verklaard dat "Brexit de vraag naar consulaire diensten in het Verenigd Koninkrijk heeft doen toenemen, met name voor identiteitskaarten en paspoorten, aangezien deze documenten onontbeerlijk zijn om de identiteit te bewijzen van de aanvragers van de regeling voor vestiging in de Europese Unie", wat een antwoord biedt aan Portugese burgers die problemen ondervinden bij het vernieuwen van documenten.

Helena verklaarde ook dat zowel Brexit als Covid-19 sommige diensten in het consulaat hebben beïnvloed als gevolg van de toegenomen vraag, maar dat sommige andere diensten niet zijn beïnvloed omdat zij op afstand kunnen worden verricht.

Beperkingen die door de Britse regering zijn ingevoerd vanwege Covid-19 hebben "een onvermijdelijke impact gehad op de capaciteit om deze diensten door het consulaat-generaal te leveren".

"Hoewel de kantoren van het Consulaat-Generaal in Londen nooit gesloten zijn geweest, en zelfs ruimere werktijden hebben gehanteerd en recentelijk ook op zaterdag open zijn gegaan, hebben de sterke toename van de vraag en de veiligheidsbeperkingen tot een achterstand en extra druk bij de verwerking van identificatie- en reisdocumenten geleid. Het consulaat-generaal in Manchester heeft voor een soortgelijke aanpak gekozen".

Helena adviseert dat "afspraken voor het vernieuwen van documenten ruim voor het verstrijken van de geldigheidsdatum moeten worden gemaakt".

"Portugese burgers die diensten nodig hebben die alleen door de consulaten-generaal kunnen worden verleend, moeten contact opnemen met het Centro de Atendimento Consular - para o Reino Unido (CAC-RU) en om een afspraak verzoeken. Zij zullen de gelegenheid krijgen om, indien nodig, uit te leggen of hun zaak spoedeisend is en waarom".