Volgens de studie "Prevent Harmful Use of Alcohol" wordt in Portugal gemiddeld door personen van 15 jaar en ouder 12 liter zuivere alcohol geconsumeerd, wat overeenkomt met twee en een halve fles wijn of 4,6 liter bier per week.

Volgens de analyse die in 52 landen is uitgevoerd, "consumeren mannen 19,4 liter zuivere alcohol per hoofd van de bevolking per jaar, terwijl vrouwen 5,6 liter consumeren".

In de OESO-landen bedraagt de gemiddelde consumptie 10 liter zuivere alcohol per persoon per jaar.

Volgens de op 19 mei gepubliceerde studie zal overmatig alcoholgebruik gevolgen hebben voor de gezondheid en de gemiddelde levensverwachting.

In de komende 30 jaar zal de gemiddelde levensverwachting in Portugal naar schatting met één jaar dalen "ten gevolge van ziekten en verwondingen die worden veroorzaakt door de dagelijkse consumptie" van meer dan één drankje per dag, in het geval van vrouwen, en meer dan anderhalf drankje per dag voor mannen, waarschuwde hetzelfde rapport.

Volgens dezelfde studie voorspelt de OESO, op basis van de huidige consumptiepatronen in Portugal, dat ziekten en verwondingen ten gevolge van overmatig alcoholgebruik zullen leiden tot een stijging van de ziektekosten met 2,3 procent en een daling van de productiviteit op de werkplek.

De studie geeft aan dat in Portugal "26,6 procent van de volwassenen ten minste eenmaal per maand dronken wordt".

In dezelfde analyse wordt benadrukt dat "13 procent van de meisjes en 14 procent van de jongens van 15 jaar" al minstens twee keer in hun leven dronken zijn geweest, terwijl wordt benadrukt dat kinderen die nog nooit dronken zijn geweest 26 procent meer kans hebben op goede schoolprestaties.

Ook wordt vermeld dat vrouwen met een hogere opleiding in 80 procent van de gevallen meer geneigd zijn om één keer per maand overmatig alcohol te gebruiken.

De OESO-studie is van oordeel dat Portugal op sommige gebieden goed presteert om de schadelijke gevolgen van alcoholconsumptie te beperken, maar stelt voor sommige van deze maatregelen aan te scherpen om overmatige consumptie tegen te gaan.
In Portugal wordt de prijs van alcoholische dranken als laag beschouwd, zodat wordt aanbevolen minimumprijzen vast te stellen, zo staat in de studie te lezen.

Volgens de studie "Preventing the Harmful Use of Alcohol" zou Portugal 1,60 euro per burger moeten investeren in een reeks maatregelen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, om tegen 2050 "542.000 duizend ziekten en verwondingen" te voorkomen, "45 miljoen euro per jaar te besparen op de kosten voor gezondheidszorg" en de werkgelegenheid en productiviteit te verhogen met het equivalent van 6.000 voltijdse werknemers per jaar.

"Voor elke euro die in dit pakket maatregelen wordt geïnvesteerd, zal 16 euro aan voordelen worden teruggegeven, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de alcoholindustrie", benadrukte het rapport.