Bij een verzekeringsovereenkomst dekt de verzekeraar een bepaald risico van de consument of van een andere persoon of een familielid en is hij verplicht een overeengekomen prestatie te verrichten in geval van een probleem of gebeurtenis waarvoor de verzekering is gesloten, bijvoorbeeld een ongeval of ziekte.

Het is verboden een verzekeringscontract af te sluiten dat risico's dekt die verband houden met strafrechtelijke, administratieve of disciplinaire aansprakelijkheid, zoals ontvoering en andere misdrijven die in strijd zijn met welk vrijheidsrecht dan ook, alsmede discriminerende praktijken die verband houden met het beginsel van gelijkheid van burgers.

In geval van weigering van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst of verhoging van de desbetreffende premie wegens invaliditeit of een verzwaard gezondheidsrisico, moet de verzekeraar, op basis van de verkregen gegevens, de consument alle informatie verstrekken over de risicofactoren, ongeacht de aard daarvan, en dit op duidelijke en ondubbelzinnige wijze.

Indien de verzekeraar niet aan de informatieplicht heeft voldaan, of omdat hij niet alle informatie heeft verstrekt, of omdat hij dat niet duidelijk heeft gedaan, of gewoon helemaal niets heeft meegedeeld, moet de consument een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen en pensioenfondsen (ASF), de instantie die verantwoordelijk is voor deze sector.

Ziektekostenverzekering of ziekteverzekeringskaart?

In tijden van pandemie houden de meeste consumenten zich bezig met gezondheidszorg en bijgevolg met de daaraan verbonden kosten. De vraag of een verzekering dan wel een ziekteverzekeringskaart moet worden afgesloten, rijst vaak bij consumenten die voorbereid willen zijn op een onvoorzien gezondheidsprobleem.

De kosten van de twee opties zijn vaak een doorslaggevende factor bij de uiteindelijke keuze, hoewel het niet de enige is.

Ziektekostenkaarten zijn meestal voordeliger en dus aantrekkelijker, maar in werkelijkheid zijn zij geen vervangmiddel voor verzekeringen. Er zijn veel consumenten die, gezien de lagere kosten, besluiten een ziekteverzekeringskaart te nemen, maar tot de conclusie komen dat het gebruik ervan zeer gering is, aangezien er in het gebied waar zij wonen geen medische hulpdiensten zijn waar zij de kaart kunnen gebruiken.

Bovendien betekent een ziektekostenverzekering, die duurder is, niet altijd dat de consument voor alle behandelingen en medische zorgopties tevreden is. Het meest voorkomende voorbeeld heeft betrekking op tandheelkundige behandelingen, die consumenten er vaak toe aanzetten een verzekering af te sluiten, waarna zij soms moeten vaststellen dat de behandeling die zij nodig hebben niet wordt gedekt.

Hoe kiest men een ziektekostenverzekering?

De prijs kan, zoals we hebben gezien, een belangrijke factor zijn, maar de consument of een gezin moet de gedekte uitgaven en het maximumbedrag dat door de verzekeraar op elk gebied van de gezondheid wordt gedekt, analyseren.

Bij de voorafgaande evaluatie van de vele op de markt bestaande verzekeringsvoorstellen moet ook de controle van de uitsluitingen en (periode tussen het begin van het contract en de datum waarop de verzekering kan worden gebruikt) worden doorlopen. In deze beoordeling moeten worden opgenomen de kosten in verband met ziekenhuisopname, alsmede de behandelingen tijdens de ziekenhuisopname, met inbegrip van algemene verpleging, geneesmiddelen en gebruikte materialen.

Vergelijk voor een verstandige keuze de verzekeringspolissen en beoordeel het belang van het opnemen van situaties zoals bevalling, tandheelkundige behandeling en medische hulp tijdens de reis, enz.

Kent u de Europese ziekteverzekeringskaart? Zij kan helpen in een onvoorziene gebeurtenis.

Vooral wie geen ziekteverzekering heeft en naar een Europees land reist, moet vóór zijn reis naar het buitenland de Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen, waarmee hij toegang krijgt tot de openbare gezondheidszorg (arts, apotheek, ziekenhuis of gezondheidscentrum) onder dezelfde voorwaarden als de ingezetenen van het gastland: geneesmiddelen, behandelingen, spoedgevallen, gebruikskosten of andere uitgaven bij een ongeval, ziekte. De kaart is geldig in de 27 landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

U kunt de kaart aanvragen via internet, op het portaal van Social Security Direct of bij de diensten van het gezondheidsonderdeel waarvan u profiteert (bijvoorbeeld een ADSE). U moet dit op voorhand doen, maar als er vertraging optreedt, wordt een voorlopig attest afgegeven.

De kaart, die drie jaar geldig is, is gratis en wordt binnen zeven dagen naar het huis van de houder gestuurd. Als de gezondheidszorg niet gratis is, krijgt de kaarthouder de kosten onmiddellijk terugbetaald of later, wanneer hij naar zijn land terugkeert.

Niemand zal u een gezondheidsdienst ontzeggen als u geen kaart hebt, maar het kan zijn dat u moet betalen. U moet alle bewijzen van uitgaven bewaren om de terugbetaling te kunnen aanvragen wanneer u terugkeert.

U kunt altijd rekenen op de steun van DECO. Bezoek hun website op www.deco.pt of neem contact op met hun diensten via 289 863 103 of per e-mail: deco.algarve@deco.pt