Dit is het laatste natuurbehoudproject dat door SPEA wordt gecoördineerd en het enige dat in Portugal is goedgekeurd in het kader van het LIFE4BEST-programma voor de ultraperifere gebieden van de Europese Unie, aldus de instantie in een verklaring.

Het doel is "een technologie toe te passen die het mogelijk maakt kolonies te lokaliseren en individuen te tellen door middel van geluid, op een niet-invasieve manier", legt SPEA uit.

"Het project is nu begonnen met een van zijn belangrijkste fasen - de prospectie van de waarschijnlijke broedgebieden van drie soorten zeevogels, die nog zeer onbekend zijn: de kleine pijlstormvogel, de Manx pijlstormvogel en de Oeverloper," zei hij.

Volgens de nota keren deze vogels alleen tijdens het broedseizoen terug naar het land en maken zij geluid bij hun aankomst in de kolonies, het "sleutelmoment" voor het project, dat ook tot doel heeft technici van regionale instanties met verantwoordelijkheid voor het milieu op te leiden.

Deze goedkope methodologie kan worden toegepast voor de regelmatige monitoring van zeevogels in deze twee Macaronesische archipels, waardoor hun evolutie van nabij kan worden gevolgd, aldus de nota.

De coördinator van SPEA Madeira, Cátia Gouveia, benadrukt het belang van de verzamelde informatie om "instandhoudingsacties en actieplannen" voor de soorten in kwestie vast te stellen, en herinnert daarbij aan de gevoeligheid van zeevogels en bedreigingen, zoals lichtvervuiling.

Tegelijkertijd vindt een bewustmakingscampagne plaats voor de plaatselijke bevolking over de zeevogels van Macaronesië.