Volgens de woordvoerster, de socialiste Maria da Luz Rosinha, zullen drie wetsontwerpen en een voorstel tot omzetting van een Europese richtlijn worden besproken.

Wat de projecten betreft die verschillende partijen reeds hebben ingediend of aangekondigd, deze kunnen nog worden ingediend, aangezien volgens het Reglement van Orde van de Assemblee van de Republiek het verzoek tot tien dagen van tevoren kan worden ingediend.

Volgens de afgevaardigde moeten zij echter betrekking hebben op "aangelegenheden die verband houden" met de voorstellen van de regering.

De nieuwe wet, die door het parlement is goedgekeurd, zal als eerste in stemming worden gebracht in een wetsontwerp dat op 23 juni door de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden ingediend.

Voor 8 juni staan, naast een actualiteitendebat van de PCP dat al gepland was, wetsontwerpen van de regering op de agenda, waaronder een wetsontwerp dat de procedures in verband met de uitgifte van de burgerkaart wijzigt, terwijl het debat over de algemene staatsrekening aan de plenaire vergadering van 17 juni werd toegevoegd.

Wat de nieuwe agenda's betreft, is voor 18 juni een interpellatie van de CDS-PP aan de regering gepland, een actualiteitendebat van de Ecologische Partij "Os Verdes" en, ter indicatie, voor 7 juli het debat over het Jaarverslag over de binnenlandse veiligheid (RASI) en op 20 juli debatten over Europese aangelegenheden.

De PSD heeft verklaard voornemens te zijn parlementaire zittingen te houden op 14 en 15 juni - twee dagen voor de voor 17 juli geplande plenaire zitting van de partij - en de PS heeft verklaard op 16 juli, na haar congres van 10 en 11 juli, een zittingsdag te zullen houden.