De neveneffecten van de komst van covid-19 wogen ook op het leven van de in het eerste kwartaal van 2020 geadopteerde dieren, die snel overgingen van 24 uur menselijke liefde tijdens de lockdown naar 12 uur eenzaamheid zodra de mensen hun werk- en schoolroutines hervatten, een situatie die volgens Lígia Andrade, van de Midas-vereniging, "de dieren getraumatiseerd" heeft.

"Vanaf maart 2020 was er een hausse aan aanvragen voor dieren ter adoptie", zei de functionaris van de vereniging uit Matosinhos.

In deze context hebben ze de campagne "Een huisdier is niet alleen om op te sluiten" in het leven geroepen, om mensen bewust te maken van de "verantwoordelijkheid die het adopteren van een dier met zich meebrengt", aldus Lígia Andrade.

"Op dit moment krijgen we veel verzoeken om dieren op te nemen, en deze dieren zijn nog geen jaar oud, dat wil zeggen, ze zijn na de pandemie naar gezinnen gegaan en nu willen de mensen ze teruggeven", merkte ze op.

De redenen die worden aangevoerd, zijn volgens haar "verhuizing, uitzetting of emigratieplannen", aldus het hoofd van de vereniging, die jaarlijks "300 dieren ter adoptie" opneemt en een "terugkeerpercentage van minder dan 1 procent" laat zien.

"Er zijn veel verzoeken om hulp. Er waren zelfs gevallen van honden wier baasjes waren overleden als gevolg van Covid-19, zoals gebeurde in maart en april van dit jaar", voegde ze eraan toe.

"Na afloop van de lockdown hervatten de mensen hun normale ritme, gaan naar het werk of naar school en het dier wordt een hindernis, die overgaat van een scenario van 24 uur in het gezelschap van mensen naar 12 uur eenzaamheid, waardoor ze in een depressie terechtkomen, maar ze hebben niet ons vermogen om het te uiten".