Tijdens een parlementaire hoorzitting met de werkgroep van de Basiswet Klimaat, benadrukte Ricardo Serrão Santos dat de synthese van de acht wetsvoorstellen die ter discussie staan "op objectieve wijze uitdrukking moet geven aan de noodzaak om het systeem van regionale klimaatmonitoring en -voorspelling dat door het IPMA in samenwerking met de academische gemeenschap en het Portugese Milieuagentschap is ontwikkeld, te handhaven.

Het IPMA, zo zei hij, is de "nationale autoriteit" op klimaatgebied en "vertegenwoordigt Portugal in de Wereld Meteorologische Organisatie en het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering", twee organen van de Verenigde Naties.

Ricardo Serrão Santos betoogde dat het verband tussen de oceanen en het klimaat in de wet moet worden vastgelegd, vanwege het vermogen van de oceanen om kooldioxide en andere broeikasgassen op te vangen.

De oceaan absorbeert "30 procent" van de koolstofemissies in de wereld, evenals de ecosystemen die ervan afhankelijk zijn, zoals zeeprairies en zoutmoerassen.

In de definitieve versie van de wet moeten "meer assertieve verwijzingen naar het beleid inzake de zee en het belang van de Portugese zee" worden opgenomen, bepleitte hij, zonder "de klimaatmigranten te vergeten die op tragische wijze op zee omkomen op weg naar veiligheid".

Ricardo Serrão Santos wees ook op het gebrek aan verwijzingen naar de Nationale Strategie voor de Zee in de besproken projecten, hoewel dit instrument al aan zijn tweede editie toe is en de zogenaamde blauwe economie verankert als een manier om welvaart uit gezonde ecosystemen te halen.