"Wij hebben deze conferentie georganiseerd om te laten zien welke kant het bij het rechte eind heeft. De verschillende sprekers zullen hun ideeën en hun standpunten over deze kwestie uiteenzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij gelijk hebben en dat elke wijziging van het huidige systeem van binnenlandse veiligheid alleen in het Parlement kan worden doorgevoerd," vertelde de voorzitter van de dienst voor onderzoek en inspectie van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SCIF-SEF) aan persbureau Lusa.

De conferentie, die in Lissabon plaatsvindt, heeft als thema "Het belang van de SEF in het interne veiligheidssysteem" en zal worden bijgewoond door de voormalige staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken Dalila Araújo (PS) en Nuno Magalhães (CDS), de afgevaardigden André Coelho Lima (PSD) en António Filipe (PCP), Rui Pereira, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Júlio Pereira, voormalig secretaris-generaal van het Portugese informatiesysteem voor de Republiek, en Gil Arias, voormalig uitvoerend directeur van het Europese grensagentschap Frontex.

De SCIF houdt een jaarlijkse conferentie en dit jaar is die gewijd aan de herstructurering van de Dienst vreemdelingen en grenzen, die reeds door de regering is aangekondigd en in een resolutie van de Raad van Ministers is vastgelegd.

De vakbond is van mening dat dit een verkeerde beslissing is van de minister van Binnenlandse Zaken, die gewoonlijk elk jaar voor dit congres wordt uitgenodigd, maar hetgeen dit dit jaar niet is gebeurd.

"De ontmanteling van de SEF is slecht voor het land, voor migranten en voor de veiligheid van de Portugese en andere Europese volkeren", aldus Acácio Pereira, die benadrukte dat "elke wijziging van het interne veiligheidssysteem alleen kan worden doorgevoerd in de Assemblee van de Republiek, het enige bevoegde orgaan in deze aangelegenheid".

De voorzitter van de vakbond benadrukte dat dit "een zeer gevoelig en belangrijk gebied is, dat niet mag worden gepolitiseerd", en dat voor elke verandering "de grootst mogelijke consensus" moet worden gevonden, maar "dit gebeurt niet".

Acácio Pereira benadrukte dat de regering "de SEF wil vernietigen" om "te proberen de incompetentie van de minister van Binnenlandse Zaken in een fundamentele kwestie te verbergen", aangezien Eduardo Cabrita "zijn politieke bevoegdheden niet tijdig heeft uitgeoefend".

De vakbondsvoorzitter stelt dat er een interne herstructurering van de SEF moet komen.

"We kunnen er niet omheen dat de SEF momenteel op verschillende niveaus moeilijkheden ondervindt. We moeten een verbetering zien, maar deze verbetering zal een interne herstructurering vereisen en nooit een verdeling van bevoegdheden over verschillende entiteiten," zei hij, benadrukkend dat "problemen niet zullen worden opgelost door mensen van de ene plaats naar de andere te verplaatsen".

In de resolutie, waarin de politieke richtsnoeren worden vastgesteld voor de oprichting van de Dienst vreemdelingen en asiel, die de SEF zal opvolgen, worden "de grondslagen van een zeer duidelijke organisatorische scheiding tussen politietaken en de administratieve taken van het verlenen van vergunningen en het documenteren van immigranten" vastgelegd.

In de resolutie wordt bepaald welke politietaken van de SEF zullen worden overgedragen aan de nationale republikeinse garde, de politie van de openbare veiligheid en de gerechtelijke politie, en welke bevoegdheden zullen worden overgedragen aan het Instituut voor registratie en notariaat, zodat de dienst vreemdelingen en asiel overblijft met "technisch-administratieve taken".