Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om het proces van Ana Serralha, die op een onbekende plaats afwezig is, te scheiden.

De jury, voorgezeten door Ana Rita Barra, ging verder met het proces tegen de overige verdachten, die allen voor de rechtbank verschenen, waarvan één per videoconferentie.

Volgens de tenlastelegging worden de voormalige directeur van het tehuis, die ook een voormalig PSD-gedeputeerde is, en de andere vijf werknemers beschuldigd van "grof en schadelijk" gedrag ten aanzien van verscheidene bewoners, mishandeling en misbruik van psychoactieve drugs zonder medisch voorschrift.

De feiten waarop het Openbaar Ministerie wijst, hebben zich voorgedaan tussen 2009, het jaar waarin het verpleeghuis van Porto Moniz met zijn activiteiten begon, en begin 2018, toen de directie werd geschorst, na een rechtszaak die door de sociale zekerheid was aangespannen.

In de loop der jaren zijn verscheidene klachten van familieleden gemeld, die aanleiding hebben gegeven tot een inspectieactie en vervolgens tot de indiening van een klacht bij het Openbaar Ministerie door de regionale regering van Madeira, in 2018.

Naast het misbruik van psychoactieve drugs en de mishandeling, wijst het Openbaar Ministerie er ook op dat sommige bewoners werden behandeld met denigrerende bijnamen en is het van mening dat de verdachten bewust handelden, wetende dat zij mensen schade berokkenden die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande ziekten.