De minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Mendes Godinho, zei dat de arbeidsmaatregelen waarin het statuut van informele zorgverleners (mantelzorgers) voorziet, al aan de sociale partners zijn voorgelegd.

"En ons doel is om ze op te nemen in de herziening van de arbeidswet, waar we aan werken", zei Ana Mendes Godinho.

In deze kwestie zei de minister dat het Instituut voor Sociale Zekerheid (ISS) ongeveer 7.000 verzoeken om erkenning van het statuut van informele zorgverleners heeft ontvangen, een aantal dat volgens haar laag is, ondanks de "grote inspanning" van communicatie door de sociale zekerheid, die "zelfs alle mensen die mogelijk onder het statuut vallen heeft gemaild om het verzoek in te dienen".

"De pandemie heeft ook de start van deze projecten beïnvloed en onze inzet is totaal om de verspreiding te versterken en we gaan een nationale campagne in de media lanceren om dit nog verder te delen ", zei de minister.

In haar eerste interventie zei de minister ook dat de uitbreiding van de proefprojecten tot het hele nationale grondgebied - aangezien zij slechts in 30 gemeenten werken - regelgeving klaar heeft, rekening houdend met het feit dat de termijn van één jaar van de werking van de projecten in juni afloopt.

De status van mantelzorger is voorzien voor degenen die regelmatig of permanent zorg verlenen aan anderen die in een situatie van afhankelijkheid verkeren.