De kleuters van het Colégio Bernardette Romeira beginnen hun dag met een hartelijk welkom en een positieve omgeving. Zij ontmoeten elkaar eerst in de ontvangstruimte voordat zij met hun activiteiten beginnen, waar zij begeleid worden door de kleuterleidster en de onderwijsassistente.

Het team van de school plant activiteiten en taken om de creativiteit en de wil om te leren te stimuleren. Wanneer de kinderen in hun klas aankomen, krijgen ze de kans om zich uit te drukken in gesprekken met elkaar en met volwassenen, waarbij ze mogelijkheden en creatieve antwoorden op hun vragen verkennen. Het ludiek-pedagogisch materiaal is ook een basis voor de ontwikkeling van de kinderen en op de school zijn er meerdere mogelijkheden om te leren en om de intellectuele verrijking te bevorderen.

Elke week kunnen de kinderen profiteren van lessen in Expressie en Beweging, Muzikale Expressie, Inleiding tot de Engelse Taal en Psychomotoriek met een team van gespecialiseerde leraren, die hun onderwijsproces gedurende het schooljaar volgen.

De kleuterschool in het Colégio Bernardette Romeira wordt beschouwd als een cruciale periode voor de ontwikkeling van niet alleen de cognitieve vaardigheden van de leerlingen, maar ook van hun waarden en persoonlijkheid. Kinderen leren spelenderwijs, begeleid door de opvoeder, en delen hun kennis met trots en enthousiasme. De jongste kinderen worden betrokken bij het CBR-onderwijsproject "Ik ben een wereldburger" en bij de transdisciplinaire thema's daarvan; door het planten van bomen op schoolpleinen leren zij over de natuur en hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuurlijke wereld; door het illustreren van mededelingenborden leren zij over de seizoenen; door bezoeken aan de schoolbibliotheek leren zij bronnen te zoeken over hun interesses en de gedragsregels in verschillende schoolruimten; tijdens de pauzes leren zij met elkaar te leven.

"De school bevordert de integratie van kinderen in diverse sociale groepen en stimuleert hun rol in de samenleving met respect voor de pluraliteit van culturen", zegt de coördinator van de voorschool, Carla Morais. Zij voegt daaraan toe: "Wij bevorderen de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor hun individuele kenmerken en met stimulering van gedrag dat zinvol en gediversifieerd leren bevordert".

Naast de onderwijsteams zijn ouders en gezinnen een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij altijd op de hoogte zijn van alles wat er binnen de school gebeurt: door de integratie van de school in het online platform ClassDojo kunnen ouders het dagelijkse leven van hun kinderen volgen. De opvoeders delen samenvattingen, foto's en updates over de lopende activiteiten op het platform, waartoe de ouders op elk moment van de dag toegang hebben. Op het platform sturen de opvoeders ook individuele foto's en kunnen de ouders de vorderingen van hun kinderen op dezelfde dag volgen.

Wanneer de leerlingen hun laatste jaar in de kleuterschool bereiken, nemen ze deel aan de Transition Activities for the 1st Cycle (primary) (Overgangsactiviteiten voor de 1e cyclus [lagere school]) waarin ze extra begeleiding krijgen om aan het 1e jaar van de lagere school te beginnen.

In zo'n atypische periode benadrukt Carla Morais ook: "Wij zorgen voor de beste voorwaarden voor welzijn en veiligheid, namelijk op het gebied van de individuele en collectieve gezondheid". In tijden van pandemie passeren de leerlingen een ontsmettingszone bij de ingang van de kleuterschool en worden de hygiënische methoden en de sociale afstand tussen de leerlingen versterkt - zonder ooit de genegenheid en de warmte te verliezen die de klassen met hun opvoeders en leerkrachten verbindt".

Vanaf het academiejaar 2021/2022 zal de school ook een Kinderdagverblijf hebben - met een team van uitstekende professionals om de allerkleinste leerlingen te verwelkomen.

Aarzel niet, kom en bezoek Colégio Bernardette Romeira!

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op:

E-mail: secretaria@cbr.edu.pt
Telefoon: (+351) 289 701 021
Website:
www.colegiobernardetteromeira.pt